විල්පත්තු කට්ටි කලේ 2013 දි

විල්පත්තු විලාත්තිකුලම් ප්‍රදේශයේ ඉඩම් කට්ටිකොට ලබා දී ඇත්තේ 2013 වසරේදී පැවති රජයෙන් බවට පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පවසයි.

එහිදී විල්පත්තු වනසංරක්ෂණ නිලධාරීන් හා පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරව මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් රජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා මෙසේ පවසා ඇත.

‘‘මේ ඉඩම් එදා 2013 ඉඩම් බෙදලා ගස් කට්ටි කරලා දීපු ඉඩම් නමුත් අවුරුදු 5කට 6කට පසුව ඒ වැසියන් නැවත එන කොට මේ ප්‍රදේශවල ලඳු කැලෑවල් වෙලා අවුරුදු 5 ක් වයසැති ගසුත් මේ ඉඩම් වල තියනවා මේ ප්‍රදේශයේ කපපු පාරවල් තියනවා විදුලි පද්දතිය ඇදපු ඒවා තියනවා කැලේ කපලා මායිම් ගහලා ලයිට් දීලා පදිංචි කරවලා තියෙන්නේ 2013 වසරෙදි කියල තමයි කියන්න තියෙන්නේ”.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here