Sat. Nov 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

රාජ්‍ය සේවකයන්ට නොබියව වැඩ කිරීමට නීති සම්පාදනය කල යුතුයි

රාජ්‍ය සේවකයන් හට නොබියව තම සේවය ඉටු කිරීමට හැකිවන පරිදි නව නීතී සම්පාදනය කර ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගත යුතු බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව පැවසීය.

“රාජ්‍ය සේවය අපේ රටේ ඉතා වැදගත් අංශයක්. රාජ්‍ය සේවය මත තමයි සියලූ දෙයක්ම රඳා පවතින්නේ. අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන් මිලියන 1.2 ක් පමණ සිටිනවා. රාජ්‍ය තන්ත‍්‍රයට යම්කිසි බලපෑමක් වුවත් රටට කරන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය අංශය වැදගත් වන්නේ ඒ නිසයි. රාජ්‍ය අංශය කාර්යක්‍ෂම කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. යුද්ධය අවසන් කිරීමට කැපවීමෙන් කටයුතු කළ අංශයක් තමයි රාජ්‍ය අංශය. අනිකුත් අංශවලින් ද සහාය ලැබුණා. යුද්ධය ජයග‍්‍රහණය කිරීමේදී සියලූම ආරක්‍ෂක අංශවල පිරිස් බලය විශාල වැඩිවීමක් වුණා. මූලික වැදගත්ම කරුණ එයයි. ඒ නිසයි අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ යුද්ධය අවසන් කරගන්න බැරි වුණේ. තිබූ රජයන් ඇයි එහෙම නොකළේ? ඔවුන් බය වුණා රටේ ආර්ථිකයට බලපෑමක් එල්ල වෙයි කියලා. ත‍්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව වැඩි කළා.

රාජ්‍ය සේවයේ විශාල සංඛ්‍යාවක් අද අධිකරණවලට ගෙන්වනවා. මේ තත්ත්වය මත රාජ්‍ය සේවකයෙක් මීට පෙර වගේ වැදගත් තීරණ අරගෙන වැඩ කරයි කියලා හිතන්න බැහැ. මේ නිලධාරීන්ව මෙවැනි තත්ත්වයකට පත් නොකිරීමට ඉදිරි රජයකට සිදුවෙනවා. ඔවුන්ව ආරක්‍ෂා කරන්න සිදුවෙනවා. එහෙම නොවුණහොත් මේ නිලධාරීන්ට නිවැරදිව තීරණ ගන්න බැරි වෙනවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගැනීමේ බලය ලබාදිය යුතුයි. රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්‍ෂම වෙන්නත් එවැනි දේ බලපානවා. ඉදිරි රජයක් යටතේ සැලසුම් සකස් කරලා රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්‍ෂම කිරීමට ඔවුන් දිරිගැන්විය යුතුයි. ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තුළත් ඔවුන් මානසිකව ඉහළ තත්ත්වයකට ගෙන ඒමට එදා කටයුතු කළා. ඔවුන්ව නිසි මඟපෙන්වීමක් ලබාදී නිවැරදි තත්ත්වයකට ගෙන ඒම තුළින් රටේ සංවර්ධනයට දායක කර ගැනීමට හැකිවුණා.

ඒ විශ්වාසය තිබූ නිසා සහ නිසියාකාරව මෙහෙයවූ නිසා සංවර්ධනය සීග‍්‍රයෙන් සිදුවුණා. දේශපාලනඥයෙක් වශයෙන් කළ යුත්තේ නිවැරදි ප‍්‍රතිපත්ති ක‍්‍රියාත්මක කිරීමයි. වැරදි ප‍්‍රතිපත්ති ලබාදුන්නොත් ඒවා ක‍්‍රියාත්මක වෙන්නේ වැරදි විදිහටයි. මේ සියලූ දෙයක්ම කරන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන්. ජනතාවගේ අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඉදිරියේදී කටයුතු කළ යුතුයි.“

විද්වත් වෘත්තිකයින්ගේ සංසදය සංවිධානය කළ “පවුර “විද්වත් වෘත්තිකයින්ගේ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වෙමින් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මෙසේ අදහස් පල කර තිබිණි.

Pass the IASSC ICBB New Questions

Dongbatian opened ICBB New Questions the door with a letter and went IASSC ICBB New Questions straight to the public toilet. After the end of IASSC ICBB New Questions the game, it IASSC ICBB New Questions must be completely turned over. Why wear a fight Lean Six Sigma Black Belt ICBB Because he had raised IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt all the injuries, but Lean Six Sigma Black Belt ICBB New Questions the skull was not good, there was a small hole in the skull, and now only a layer of scalp. Li Lao stick forced Huang Zhonghua to find Zhang Haoran every day.

With one order, it has moved many households near the factory, which IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt has expanded the factory several times. Why don t you let me go with you I m afraid this time will hurt you like a game. She didn t say who you are, she ICBB New Questions didn t know http://www.examscert.com/ICBB.html who you Lean Six Sigma Black Belt ICBB were, I found it IASSC ICBB New Questions myself. On that day, I saw Changsheng flustered and ran into the door and IASSC ICBB New Questions said that Xiaoyan had to produce it.

She really moved back to Wu, and she was as enthusiastic as Wu s daughter. Gold accountant and IASSC ICBB New Questions gloating to inform Miss Jin http://www.testkingdump.com said, this IASSC ICBB New Questions is to kill a hundred, in order to show the effect. Does he not repeatedly encourage us ICBB New Questions to innovate and set a high record That is to say, you occasionally do the best results, IASSC ICBB New Questions give everyone a look, prove your ability, you can maintain the IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt upper level in the future, but you keep the first place in the IASSC ICBB New Questions sales Lean Six Sigma Black Belt ICBB department for three consecutive months.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *