බෞද්ධ දර්ශනය සුරක්ෂිත කිරීමට කැප වන බවට ජනපතිගෙන් පොරොන්දුවක්

ත්‍රීපිටකාභිවන්දනා, සතියට සමගාමිව ඉකුත් සතිය තුළ රටේ විශාල බෞද්ධාගමික ප්‍රබෝධයක් දක්නට ලැබුණු බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

ථෙරවාද බෞද්ධ දර්ශනය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් ගතහැකි සෑම පියවරක්ම ගන්නා බව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වැඩි දුරටත් පවසයි.

එමෙන්ම උතුම් ත්‍රීපිටකය ලෝක උරුමයක් බවට පත් කිරීමට පියවර ගත්තේ තවත් වසර දහස් ගණනාවක් එය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් බවත් ශ්‍රී ලංකාවාසීන් වන අපට ලෝකයට ලබාදිය හැකි උතුම්ම දායාදය වන ථෙරවාද බෞද්ධ දර්ශනය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් සහ එහි ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගතහැකි සෑම පියවරක් ම ගන්නා බව ද ජනාධිපති පවසා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here