අවුරුදු සමග අහාර පිළිබදව විශේෂ වැටලීම්

එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් වෙළෙඳපල තුළ අලෙවි කරන ආහාර සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැටලීම් සිදු කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

එම වැටලීම් සදහා 2000කට ආසන්න මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පිරිසක් අනුයුක්ත කර ඇත.

ඒ අනුව එම නිරීක්ෂණ කටයුතු අද සිට ආරම්භ කරන බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය දන්වා සිටියි .

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here