දහවල් කාලයේදී පැය3කුත් රාත්‍රී කාලයේදී පැයකුත් විදුලිය කප්පාදු කෙරේ

දැනට පවතින විදුලි අර්භුදය හේතුවෙන් විදුලිය කප්පාදු කරන බව විදුලි බල ශක්ති අමාතයංශය පැවසුවේය.

එ අනුව විදුලි බල මණ්ඩලය පවසන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී විදුලිය කප්පාදු වුවහොත් පැයකුත් දහවල් කාලයේදී විදුලිය කප්පාදු වුවහොත් පැය තුනකුත් විදුලි කප්පාදුවක් කරන බවයි.

 

ඒ අනුව උදෑසන 8.30 සිට 11.30 දක්වාත්, පෙරවරු 11.30 සිට පස්වරු 2.30 දක්වාත්, ප්‍රදේශ කිහිපයකට විදුලි සැපයුම අත්හිටවනු ඇත. එමෙන්ම පස්වරු 2.30 සිට 5.30 දක්වාත්, පස්වරු 6.30 සිට 7.30 දක්වා හෝ පස්වරු 7.30 සිට රාත්‍රී 8.30 සහ රාත්‍රී 8.30 සිට රාත්‍රී 9.30 දක්වා විදුලි සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

විශය භාර අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පැවසුවේ තව දින 10ක් යන තුරු විදුලි කප්පාදුව සිදු කිරිමට සිදු වන බවයි. එමෙන්ම විදුලිය ජනනය කිරීම් විදුලි සැපයුමට සපුරා ගත නොහැකි නිසා මෙසේ කප්පාදු කල යුතු බවට බව මින් ඉහතදීද විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් පවසා තිබිණි.

කෙසේ වෙතත් නොදන්වා විදුලිය කප්පාදු කිරීම මෙන්ම මෙලෙස විටින් විට විදුලිය කැපීම හේතුවෙන් ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ දී  සිටිති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here