චීන සහයෙන් හම්බන්තොට සියලු වරාය සේවා එක තැනකින්

සියලූ සේවා එක් තැනකින් සපයන ශ්‍රී ලංකා යෝජනා මණ්ඩලයේ විශේෂ කේන්ද්‍රයක් හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ ස්ථාපිත කර ඇත. හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ සහ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය ක්‍රියාවට නැංවේ.

හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ ප්‍රධාන හවුල්කාර සමාගම වන සී.එම්.පෝර්ට් සමාගම එහි අනෙක් ප්‍රධාන හවුල්කරු වන ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය හා එක්ව මෙම සේවා ස්ථානය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දී තිබේ. මෙවැනි සේවා කේන්ද්‍ර මගින් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය මෙරට තුල ව්‍යාපාරික කටයුතු කිරීමට ඇති පහසුකම් පුළුල් කිරීමේ ලෝක බැංකු ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට සහය දක්වනු ලැබේ.

චීනය තුළ ගෝලීය තරඟකාරී වෙළඳ වරාය සංවර්ධනයේ ආයෝජනයේ මෙන්ම මෙහෙයුම් කටයුතුවලින් ද ප්‍රමුඛ ස්ථානයෙහි ලා ගැනෙන චයිනා මර්චන්ට් පෝට් හෝල්ඩිංස් සමාගම සිය ආයෝජන චීනය, හොංකොං සහ ලෝකයේ රටවල් රැසක සිදු කර ඇත. මේ වන විට සී එම් පෝට් සමාගම ලෝකයේ මහද්වීප 5ක රටවල් 18ක වරාය 34ක සිය මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරනු ලබයි

වරාය හා ඒ ආශ්‍රිත සේවා ආයෝජකයින් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ලබා දෙන විවිධ සේවා ඉටු කරගත හැකි සහ ඔවුන් වෙත ලබා දෙන අනෙකුත් සහන හා දිරිදීම්වලට අදාල තොරතුරු ලබාගත හැකි තනි වි‍ශේෂ සේවා කේන්ද්‍රයක් හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය පරිශ්‍රයේ විවෘත කරනු ලැබිය.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here