ආණ්ඩුව බියර් සහ වයින් ලයිසන් ලබා දීමට යයි

ලියාපදිංචි සංචාරක නිකේතන සදහා බියර් සහ වයින් අළෙවි කිරීමේ බලපත‍්‍ර ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සංචාරක, සංවර්ධන, වනජීවි සහ කි‍්‍රස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග පවසයි.

මිරිස්ස සංචාරක පොලීසිය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් මේ බව පවසා ඇති අමාත්‍යවරයා බියර් සහ වයින් අළෙවි කිරීම නිදහස්ව සිදු කිරීමට අවස්ථාව දියයුතු බවද වැඩි දුරටත් පවසා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here