වැසි නැති කලට වස්සන කෘතීම වැසි

වැසි නැති කලෙක වැසි නිපදවීමට මේ දින වල කතා කරන ජනප්‍රියම මාර්තෘකාවක් බවට පත් වන්නේ කෘතීම වැසිය.

මාවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට කෘතිම වැසි ඇති කිරිම සඳහා  ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ වයි 12 ගුවන් යානයකින් ඉහළ අහසේ වලාකුළු මත රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉසීම සිදු කළේය. එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙසින් එම ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඊට පසු දින වර්ෂාවක් පතිත වීය. ගුවන් හමුදාවේ වයි12 ගුවන් යානය විනාඩි 45 පමණ කාලයක් මාවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ ඉහළ අහසේ වලකුළු මත පියසර කරමින් රසායනික ද්‍රව්‍ය වලාකුළු මත මුදාහැර තිබිණි.

ඉදිරි දින කිහිපයේදිත් කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට කෘතිම වැසි ඇති කිරිම සඳහා ගුවන් මඟින් වලාකුළු මත රසායනික ද්‍රයමය මුදා හැරීමට කටයුතු කරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරමින් ඔවුන්ද මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ කෘතිම වැසි ඇති කිරීමේ නියමු ව්‍යපෘතිය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් ඊයේ දිනයේදී සිදු කෙරුනේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේද සහය ඇතිවය.

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාවේ වයි 12 ගුවන් යානයක් මවුස්සාකැලේ ජලාශයට අඩි 8000 ඉහළින් වූ වලාකුළුවලට ඉහළින් කෘතිම වැසි ඇති කිරීම සඳහා ගුවන් යානයෙන් රාසායනික ද්‍රව්‍යයක් ඉසිනු ලැබිය. වලාකුළු මතින් පියාසර කර විනාඩි 45 කාලයක් කෘතිම වැසි ඇති කිරීම සඳහා රාසායනික ද්‍රව්‍ය මුදා හැරිම මෙලෙස සිදු විය.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉල්ලිමක් මත තායිලන්තයේ කෘතිම වැසි ඇති කිරීමේ පේටන් බලපත්‍රයක් හිමි සමාගමකින් මෙරටට පැමිණි විශේෂ ඉංජිනේරුවන් පිරිසක් කෘතිම වැසි ඇති කිරීමේ ව්‍යපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබා තිබිණි. මෙයට ඉතිහාස කතාවක් ද ඇත. ඒ මිට පෙර 1980 වසරේද කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල කෘතිම වැසි ඇති කිරීමේ ව්‍යපෘතියක් සාර්ථකව සිදු කර ඇති බවයිමෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ දින 14ක් පුරා සිදු කිරීමට නියමිතය.

මෙහිදී ශ්‍රි පාද කදුවැටියට ඉහලින් මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයට ඉහළින් වූ පැහැපත් වලාකුළු ගුවන් යානය මගින් රසායනික ද්‍රව්‍යය ඉසීමෙන් අනතුරුව කළු පැහැයට හැරවි තිබිණි. දිගටම මෙය ක්‍රියාත්මක වෙමින් අද දිනයේදීද (23) ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව කෘතිම වැසි ඇති කිරිමේ RAINFALL MISSION දෙවන අදියර කාසල්රි ජලාශය අවටදී ක්‍රියාත්මක විය.

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට කෘතිම වැසි ඇති කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඊයේ (22) ආරම්භ කල රෙන් ෆොල් මිෂන් (rainfall mission ) දෙවන දිනයට අද (23) කාසල්රි ජලාශ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ දී ඉතා සාර්ථකව සිදු කෙරිණි.

AS.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here