Thu. Nov 14th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

දේශිය යාන්ත්‍රනය සමඟ කටයුතු කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇරයුමක්


රටේ ජාතික අභිලාෂයත් එක හා සමානව සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ සුභසාධනය ආරක්ෂා කිරිමටත් නව්‍ය හා ප්‍රායෝගි විසඳුම් සෙවීමට ශ්‍රී ලංකාව කැපවී සිටින බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා පවසයි.

ජිනීවා මානවහිමිකම් කවුන්සිලයේ 40වැනි සැසි වාරය ඇමතු ශ්‍රී ලංකා නියෝජිිත පිරි⁣සේ නායක අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා ප්‍රකාශ කලේ එම ක්‍රියාදාමයේදි රටේ උත්තරීතර නීතිය වු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා⁣වේ මාර්ගෝපදේශනය ලබන බවයි.

තිලක් මාරපන මහතා ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසියේදි කල සම්පූර්ණ කතාව මෙසේයි.

“සභාපතිතුමනි,

මානව හිමිකම්, සංහිඳියාව සහ වගවීම විෂයෙහි තවදුරටත් ප්‍රගතිය අත්කර ගැනීම සඳහා 2021 මාර්තු දක්වා වසර දෙකක දිගුවක් ලබා දෙන 40/L.1 යෝජනා සම්මතය, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනික කැපවීමත් 2015 වසරේ සිට රජය විසින් දැනටමත් ගෙන ඇති ප්‍රගතිශීලී පියවරත් පිළිගැනීමේ සලකුණක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සලකනවා.

මෙම කවුන්සිලයේ වැඩකටයුතු කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාව සතු විවෘත සහ ඵලදායී ප්‍රවේශය ඉතා හොඳින් හඳුනාගනු ලැබ තිබෙනවා. අප ප්‍රධාන මානව හිමිකම් ගිවිසුම් සංවිධාන හතක් සහ විශ්ව කාලාන්තර සමාලෝචනය සමඟ සහසම්බන්ධයෙන් කටයුතු කොට ඇති අතර, මානව හිමිකම් විශේෂ නියෝජිතයන් සහ ස්වාධීන විශේෂඥයන් විසින් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා සංචාර අටකටද පහසුකම් සපයා දී තිබෙනවා. ඒ මඟින්, ශ්‍රී ලංකාව කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු 1000 කට අධික නිර්දේශ සංඛ්‍යාවක් ලැබී තිබෙනවා.

සභාපතිතුමනි,

මා මේ කවුන්සිලය ඉදිරිපිටදී ඊයේ දින ප්‍රකාශ කළාක් මෙන්, අප අපගේ ප්‍රමුඛතාවන් නිවැරදිව සකස් කළ යුතුව ඇති අතර, දේශයේ උත්තරීතර නීතිය වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සැපයෙන ප්‍රතිපාදනවලින් මාර්ගෝපදේශනය ලැබ, රටේ ජාතික අභිලාෂයත් එක හා සමානව සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සුබ සාධනයත් ආරක්ෂා කිරීම පිණිස නව්‍ය හා ප්‍රායෝගික විසැඳුම් සෙවීමට කැපවී සිටිනවා. මේ වසරේ යෝජනා සම්මතයට ශ්‍රී ලංකාව සම අනුග්‍රාහකත්වය ලබාදීමෙන්, මේ සිදුවීම් ක්‍රමික අවසානයක් කරා ගෙනයෑම සහතික වීම සඳහා මෙම පරාමිතීන් තුළ අප අඛණ්ඩව ඉදිරියට යන බවට අදාළ සියලු පුද්ගලයන්ටත්, විශාලතර ශ්‍රී ලාංකික සමාජයටත්, රටෙන් පිට සිටින අපගේ සියලු සංවාදකයන්ටත් සහතිකයක් ලැබෙනවා.

සභාපතිතුමනි,

අවශ්‍ය පරිද්දෙන් අපගේ හවුල්කරුවන්ගෙන් අප වෙත ලැබුණු සහය හා සහයෝගය වෙනුවෙන් අප ප්‍රසාදය පළ කරන අතර, බිම් මට්ටමේ ඇති කරුණු තහවුරු කරගැනීමෙහිලා අදාළ දේශීය ආයතන සහ ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසම ඇතුළු ස්වාධීන ආයතන සමඟ සමීපව කටයුතු කරන මෙන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් කාර්යාලයට ඇරයුම් කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව අත් කරගෙන ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳවත්, එය මුහුණ දෙන සැබෑ අභියෝග පිළිබඳවත් වඩාත් වාස්තවික හා යථාර්ථවාදී තක්සේරුවක් ඊළඟ වසරේ මෙම කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් කාර්යාලයට ඉන් රුකුලක් ලැබෙනු ඇති.

සභාපතිතුමනි, අවසාන වශයෙන්, ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් විසින් දරන ලද ප්‍රයත්න අගය කරන්නටත්, අද දින පොදු එකඟත්වයෙන් මෙම යෝජනාව සම්මත කරගැනීමට සහය දීම සම්බන්ධයෙන් මෙම කවුන්සිලයේ සියලුම සාමාජිකයන් වෙත ස්තූතිය පළ කරන්නටත් ශ්‍රී ලංකාව මෙය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.

ස්තූතියි.

CompTIA CV0-001 Certification : CompTIA Cloud+ Certification Exam

CompTIA CV0-001 Certification Naturally, every time the CompTIA CV0-001 Certification examination is a flash CompTIA Cloud+ Certification Exam and there is no change. He read the words on the two sheets CV0-001 Certification of paper in the factory. The flame sprayed CompTIA Cloud Essentials CV0-001 CV0-001 Certification on the lawyer. When the piles of desperation make Zhuo Yue decide to retreat, the ring knife helped her. In three days, facing the curious eyes of the workers, she tried CompTIA CV0-001 Certification CompTIA CV0-001 Certification to remove the gauze several times.

Press the bullock son is not the table, he continued, there Comrade Cocoon, pick today to understand that she is not a CompTIA Cloud Essentials CV0-001 retired deputy mayor of niece, is my friend called Yang Zhigang, I asked her to find a job. After listening to this, his chest a sunshine.But it is not without shadows.Looking at today CompTIA CV0-001 Certification s match against the surface, it appears that CompTIA CV0-001 Certification he is a ping pong opponent of his ordinary people and the mayor of the game, smashed over, pushing the past, arc rotation, CV0-001 Certification edge ball, tricks, moves new, worth seeing, thoughtless. Misery couple is missing money, mostly love.Suffering and unhappiness are the CompTIA Cloud Essentials CV0-001 Certification best brewing sweet CompTIA Cloud+ Certification Exam yeast, the breeding hope and fantasy I do not know how wonderful.

At this time, the rain like stick and CompTIA CV0-001 Certification angle steel began to smash toward Liu Haizhu CompTIA CV0-001 Certification CompTIA Cloud Essentials CV0-001 Certification s body. I Liu Haizhu said, how can I help him I can t wait for him to be drowned CompTIA CV0-001 Certification by the four barbarians. The puppy CV0-001 Certification is born in four months. The old CompTIA Cloud+ Certification Exam Wei head coughed and clung CompTIA Cloud Essentials CV0-001 to the walking stick, watching Liu Haizhu lock the bicycle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *