තොරතුරු ඇත්නම් දැනුම් දෙන්න.

විදේශ රැකියාව සදහා පිටත්ව ගොස් එහිදී කිසිදු තොරතුරක් නොමැති ශ්‍රි ලාංකික ශ්‍රමිකයින් පිළිබදව තොරතුරු ලබාගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මහජන සහාය පතයි.

ඔවුන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙසේ තොරතුරු අවශ්‍යව ඇති ශ්‍රමිකයින් පිළිබදව තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

නම

   රට

විදේශ ගතවූ දිනය

ලිපිනය

එස්.ඩී.හේමලතා මිය

ජෝර්දාන්

2007.03.02

කළ්‍යාණි මාවත, පහන්වත්ත,  දොඩන්ගොඩ

ජේ.එස්.එස්.ඩී.ඥානසේකර මිය

ලෙබනන්

2005.03.17

ශ්‍රි ගංගාරාමය අසල, අඹන් ගග,

පරාක්‍රම සමුද්‍රය, පොළොන්නරුව

මෙම ශ්‍රමිකයින් පිළිබදව තොරතුරු දන්නා අයෙක් වේ නම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ,

සමථ III අංශයේ

0112 -878244/ 0112- 864136 සහ 0114 -380954

යන දුරකතන අංකයන් වෙත දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here