ජනපතිට කියන ඕනෑම දෙයකට ශ්‍රීලනිපය පක්ෂයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය අයවැයට විරුද්ධ නොවන බව ශ්‍රීලනිප ජාතික සංවිධායක දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසයි.

ආණ්ඩුවේ නායකයා ජනාධිපතිවරයා බැවින් ජනාධිපතිවරයා නායකත්වය දරන ආණ්ඩුවක් ගෙන එන අයවැයකට එරෙහිවීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අයිතියක් නොමැති බව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් ශ්‍රීලනිප ජාතික සංවිධායක වරයා මෙසේ පැවසීය.

එමෙන්ම ආණ්ඩුවේ නායකයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා බැවින්, අයවැයට විරුද්ධ වන්නේ නම් එය ශ්‍රීලනිප නායකත්වයට එරෙහිව යාමක් බව දඔහු සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here