චීනෙන් තවත් ණයක්

කඩවත සිට මීරිගම දක්වා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර සදහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 989 ක සහනදායී ණය මුදලක් ලබාදීමට චීන අපනයන ආනයන බැංකුව එකඟතාව පළ කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

දේශීය වාණිජ බැංකුවල මූල්‍යමය දායකත්වයෙන් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර දැනටමත් ආරම්භ කර තිබෙන අතර චීන අපනයන ආනයන බැංකුව මගින් ලබාදෙන මෙම ණය පහසුකම හේතුවෙන් කුරුණෑගල දක්වා අධිවේගී මාර්ග ජාලයෙහි සම්බන්ධතාවය තහවුරු කරමින් කඩවත සිට මීරිගම දක්වා කොටස වේගවත්ව කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට පහසුකම් සැලසෙන බව මුදල් අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි. ඊට අදාල ණය ගිවිසුමට මේ වන විට අත්සන් තබා ඇත.

එය මෙලෙස ලබන්නේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර සදහා වන කොන්ත‍්‍රාත් මුදලින් සියයට 85 ක් වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here