ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ පොදු ජන පෙරමුණ එකඟතාවයකට


ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය  නව සන්ධානයක් ගොඩනැගිම ඇතුළු  විවිධ කරුණු  සම්බන්ධයෙන් අද පැවති සාකච්ඡාවකදි එකඟතාවයකට එළඹි තිබේ.

ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ  කලේ මී ළඟ සාකච්ජා වටය ලබන මස 10 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත බවයි.

පොදු ජන පෙරමුණ සහ  ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර අද පැවැත්වුනේ දෙවන සාකච්ජා වටයයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here