මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනයට ශ්‍රී ලංකාව ගත් ක්‍රියාමාර්ග චීනයේ පැසසුමට

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන දේශීය යාන්ත්‍රණයට සහය ලබාදෙන්නැයි චීනය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් ඉල්ලා සිටියි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරයට එක්වෙමින් චීන නියෝජිත පිරිස අවධාරණය කලේ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනයට ශ්‍රී ලංකාව ගන්නා උත්සහය තම රට පිලිගන්නා බවයි.

ආර්ථිකය නගාසිටුවීම හා දරිද්‍රාව තුරන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගන්නා උත්සහය පිළිබඳව ද චීනයේ අවධානය යොමුව ඇති බව එරට නියෝජිත පිරිස මානව හිමිකම් සැසිවාරය අමතමින් කියා සිටියහ.

එමෙන්ම කාන්තාවන්ගේ හා අවදානම් කන්ඩායම් වල අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගද චීනයේ ඇගයීමට ලක්විය.

චීන නියෝජිත පිරිස අවධාරණය කළේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය නගාසිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාව ගෙන ඇති පියවර ප්‍රශංසනීය බවත් ඒ පිලිබඳව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව අපක්ෂපාතීව සලකා බැලිය යුතු බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here