පල්ලෙවත්ත ඉදිරි විධායක තීරණය ලග කරන දේ පවසයි

විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කල විට මෙරට ජනාධිපති අපේක්ෂයන් ලෙස කරළියට ආ අපේක්ෂකයින් කුමක්ද කරයිද යන්න CGS අප විමසීමු.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයත් සමගින් මුලින්ම කරළියට ආ චරිතය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ප්‍රජාත්‍රන්තවාදී පක්‍ෂයේ ජනාධිපති අපේක්‍ෂක රොහාන් පල්ලෙවත්ත මහතායි.

අප මේ පිලිබදව ඔහුගෙන් කල විමසුමේදී ඔහු දැක්වූ අදහස් මෙසේයි.

“ජනාධිපති ධූරයට ඉදිරිපත් වීමට මා තීරණය නික්නම් ගත් තීරණයක් නොවෙයි. එකේ පසුබිමක් තියෙනවා. අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් මම හිතලා අපි දුන් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය යථාර්තයක් කළ හැකි බවට මට සතියක් තිබෙනවා. ඒවා එලෙස මේ මහා පොළොවේ පැල කර පල නෙලන්න හැකි නිසයි මම ඉදිරිපත් වුණේ. එ දේවල් එ අයුරින් ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ විධායක තනතුරේ ඇති බලතල සමග.

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි වුණොත් මම හිතේ ඇති කර ගත් අධිෂ්ඨානය ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කර ගත හැකි වෙයි කියා මම හිතන්නේ නැහැ. එහෙමවුණොත් මම වෙනත් තනතුරකට යන්නෙත් නැහැ. මට බලය ලොභිත්වයක් නැහැ. සාර්ථක වියාපාරිකයකු ලෙස විශ්‍රාම ගන්න පුළුවන මට අසාර්ථක දේශපාලකයකු හැටියට විශ්‍රාම ගන්න කිසිම ඕනෑකමක් නැහැ. මට අවශ්‍යය මිට ඉදිරිපත් වෙලා සාර්ථක දේශපාලයකු වශයෙන් විශ්‍රාම ගන්නයි. මට අවශ්‍ය දේ කළ හැක්කේ විධායක බලතල තිබුණොත් පමණයි”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here