ජිනීවා යෝජනාව ජන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මතයි


ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතින්ගේ මානවහිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් වු යෝජනාව ජන්ද විමසීමකින් තොරව අද සම්මත විය.

අදාල යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කිරිමට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු තවත් රටවල් කිහිපයක්ද සම අනුග්‍රහය දක්වන ලදි.

එක්සත් ජාතින්ගේ මානවහිමිකම් කවුන්සිලයේ සාමාජික රටවල් අදාල යෝජනාවලිය සඳහා ජන්දයක් අපේක්ෂා නොකිරිම හේතුවෙන් එය ජන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව ,වගවීම සහ මානවහිමිකම් ප්‍රවර්ධනය යන තේමාව යටතේ ඉදිරිපත් වු මෙම යෝජනාව මගින් 2015 වසරේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් වු යෝජනා පුර්ණ වශයෙන් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා තවත් වසර දෙකක කාලයක් ලබා දෙන ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here