මහා පරිමාණ වංචා සහ දූෂණ පැමිණිලි වල උඩින්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය

ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාවවෙත මෙතෙක් ලැබී ඇති පැමිණිලි වලින් වැඩිම ප‍්‍රමාණයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට සහ ඊට අනුබද්ධ ආයතනවලට අදාළ බව කොමිසන් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

මෙම පැමිණිලිවලින් වැඩිම ප‍්‍රමාණයක් ඉහළ නිලධාරීන් විසින් සිදු කෙරුණු බලපෑම් මත ටෙන්ඩර් ලබාදීමේ දී සිදුව ඇති මුදල් වංචා පිළිබඳවය.

ඉන් පසුව රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ‍්‍රී ලංකා රේගුව, ශ‍්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික පශූ සම්පත් මණ්ඩලය, ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය සහ කොළඹ මහ නගර සභාව සම්බන්ධයෙන්ද පැමිණිලි වැඩි ගණනක් ලැබී ඇති බව පැවසේ.

2015 ජනවාරී 15 වැනිදා සිට 2018 වසර අවසානය දක්වා රාජ්‍ය ආයතනවල සිදු වූ මහා පරිමාණ වංචා සහ දූෂණ පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාව වෙත පැමිණිලි 1,142ක් ලැබී තිබේ. මෙම කොමිසන් සභාව වෙත පැමිණිලි භාර ගැනීම ඊයේ (19) පස්වරු 05.00න් අවසන් කෙරිණි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here