Sat. Jan 18th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

අපේක්ෂකයා මෛත්‍රීද ගෝඨාද? ශ්‍රීලනිපය පොහොට්ටුව සාකච්චා හෙටත්

පුළුල් සන්ධානයක් ගොඩනැගීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සාකච්ජා ආරම්භ කර ඇත.

ශ්‍රීලනිපය කැමැත්ත වත්මන් ජනාධිපතිට යොමු වෙද්දී පොදුජන පෙරමුණේ කැමැත්ත ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට යොමුවී තිබීම හේතුවෙන් තවමත් ශ්‍රීලනිපය සහ පොදුජන පෙරමුණ අතර ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂකයා සම්බන්දයෙන් මතභේද හට ගෙන තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම සාකච්චා පසුගිය සතියේදී ආරම්භ වූ අතර එහි දෙවන වටයේ සාකච්ජාව හෙට (21) පැවැත්වීමට නියමිත බව පක්ෂ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

ශ්‍රීලනිපයේ අපේක්ෂකයා පිළිබදව CGS අපි ශ්‍රීලනිප ජාතික සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායක මහතා ගෙන් කල විමසීමේදී ඔහු සදහන් කලේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයා ශ්‍රීලනිපයේ එකම අපේක්‍ෂාව මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා බවය.

යම්කිසි අයුරකින් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමෙන් තමන් වළකින බවට ජනාධිපතිවරයාම ප්‍රකාශ කළහොත් පසුව වෙනත් අපේක්ෂකයෙක් පිළිබඳ සිතන බවයි පවසන ඔහු  ඒ අනුව පක්ෂයේ අරමුණ වන්නේ එම ඉදිරිපත්කරන අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කරවීම බව ද වැඩි දුරටත් පැවසුවේය.

එමෙන්ම මෙම සාකච්ජා එලෙස පැවැත්වෙමින් තිබෙන අතරතුර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට හිතවත් කණ්ඩායම් පවසන්නේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂකයා ලෙස පොදුජන පෙරමුණෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තෝරා ගෙන ඇති බවයි. එ පිලිබදව මින් ඉහතදී CGS අප කල විමසීමේදී උදය ගම්මන්පිල, පියල් නිශාන්ත, බන්දුල ගුණවර්ධන යන මන්ත්‍රීවරුන්ද කියා සිටියේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඔවුන්ගේ එකම අපේක්ෂකයා බවය.

 

AS.

Provide Latest E20-329 Questions For EMC Certification

Jia Cheng issued a creepy cold laughter, long sigh, desperation to say, really want to fight EMC Certification E20-329 the lawsuit, we have to lose all, can not guarantee the lawsuit EMC E20-329 Questions to win, we red and black, together not a , Not as EMC E20-329 Questions good as him. EMC E20-329 Questions Subsequently, a staff member to register, she said the address of the hometown in the north, parents name, as well as her own address and telephone, lost her soul unconsciously fled from this sad place, back to the new house to cry. It turned out that God designed so many sufferings for Technology Architect Backup and Recovery Solutions Design Exam life, but also left a lot of thoughts, hope, and sweetness to humankind, such as the two hearts of adolescence, such as men and women, and EMC E20-329 Questions the like, so that they could not support one upon suffering Old want to take a shortcut. I will not want his money, I can afford to raise.Let him go to support other college students, you say okay You agree, well. Ruiqin, they trust, afraid afraid E20-329 Questions Jinya Zi intervention.Rui Qin EMC E20-329 Questions iron made a guarantee, do not tell Jinya Zi die, it is a money king, how many votes in his hand, just a blink of an eye to swallow a shadow.

With this rolling effort, Lu Song EMC E20-329 Questions was embarrassed, but he was E20-329 Questions not hurt. EMC E20-329 Questions The right hand gently pulled out EMC Certification E20-329 Technology Architect Backup and Recovery Solutions Design Exam the gun. EMC E20-329 Questions EMC E20-329 Questions He eats the chicken himself and eats it.

When the recovery of the sea cross flow, and look at the E20-329 Questions true nature of the hero, its own fortune in the chest, the chapter law should not chaos, such as Father Zhang husband Chess layout, first stabilize the first move, the first initiative and actively promote the Three People s Principles, The first move, follow the principle of seeking truth from top to bottom, a network to make all sorts of world relations, combing in the mess, out of a solid sturdy clues, starting from the seemingly did not see their own eldest sister, leads to that and sister The total work of the students, the original total work and sister did not pay EMC E20-329 Questions any attention, this set of clues went out without gains the third trick, crooked evil path, all in all, not all, only to return to rule of law and the rule of law society, take the legal line Judicial approach, drumming misconduct, courtesy of the court, and finally, the law triumphantly, lawyers credited, and lost a lawsuit, Jia Cheng also failed, and then lose a stroke the fourth move, take the interview Grand Master EMC Certification E20-329 route, there are Harvested more than into the lawyer pockets a little more, the reporter did not want to kickbacks, stronger than lawyers is Technology Architect Backup and Recovery Solutions Design Exam full of refined gas, Biequyingchi, painless cruel, discredit the conscience, Tight jaws, risked EMC E20-329 Questions his life to break through the barrier, ready to hand fifth move, take the child Xiao Qin line, which was a trick he Lijia Cheng remaining, there is no one trick stroke victory trick. Although flexible, the scale of flexibility and accommodation is less than six million yuan. Logically, Xiao Qin should take the initiative to go there to report Wu film length, or led by Jiacheng to guarantee. Later, I realized that the original meaning of long hair foreign language is you are so excited to stimulate E20-329 Questions my creative desire, just as Leonardo da Vinci saw the same as the original Mona Lisa. Small celery broken the password, that is, Chen and her a dragon, as well as Miao Xiangshan and godmother. In addition to pay the rent, but also to pay her emotional debt to Li Jiacheng, including the painter owed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *