විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසුන්ට ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර


අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය හා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් දියත් කළ විරෝධතා පා ගමන විසුරුවා හැරිම සඳහා පොලිසිය ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කොට තිබේ.

විශ්ව විද්‍යාලයීය ප්‍රතිපාදන කොමිසම ඉදිරිපිටදි පොලිසිය විසින් මෙලෙස ඔවුන් විසුරුවා හැරිමට ජල හා කඳුළු ගැස් ප්‍රහාර එල්ල කොට ඇත.

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කප්පාදුවට එරෙහිව මෙම විරෝධතාවය දියත්කොට තිබේ

විරෝධතාවය විසුරුවා හැරිමට පොලිසිය කඳුළු ගැස් හා ජල ප්‍රහාර එල්ල කිරිමත් සමග පුරහල අවට මාර්ගවල දැඩි රථ වාහන තදබදයක් පැවතියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here