තද වැසි නිසා පරිස්සමින්. අපදා වෙතොත් දැනුම් දෙන්න

තද වැසි සමග අකුණු අනතුරු ඇතිවිය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසත් ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවක් සඳහා අපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව සූදානම් බවත් ඔවුන් පවසයි.
ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට ගිගුරුම් සහිත වැසි බලාපොරොත්තු වියහැකි බව පවසන කාගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඇතැම් ප්‍රදේශවල වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 100 ඉක්මවිය හැකි බවද පවසයි.
මේ වනවිට ආපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව, මතුවන ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවක් සඳහා සූදානමින් සිටින අතර එවැනි හදිසි තත්වයක් ඇති වුවහොත් ආපදා කළමනාකරණ බළධාරීන් සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
එම නිසා විදුලි උපකරණ භාවිතයේදී සහ විවෘත රථවල ගමන් කිරීමේදී සැලකිලිමත් වන ලෙසත් කුඹුරු වැනි ස්ථානවල රැඳී නොසිටින ලෙසත් එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි සුරටත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here