Mon. Sep 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ත්‍රිරෝද රථ සංගමයෙන් රජයට චෝදනාවක්


බස්රථ ,දුම්රිය වගේම තවත් මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් වන ත්‍රිරෝද රථ ජනතාවගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා ඉටුකිරිමේ වැදගත් ස්ථානයක් ගනු ලබයි.

මේ වනවිට ලක්ෂ 8ක පමන ත්‍රිරෝද රථ සංඛ්‍යාවක් මගි ප්‍රවාහනය සඳහා යොදවා තිබේ.

පැරණි ත්‍රිරෝද රථ ධාවනයෙන් ඉවත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය මේ වසරේ සිට කටයුතු කිරිමට තීරණය කිරිමේ සුදානමක් පවතියි.

මේ තිරණය පිලිබඳව colombogazette sinhala විමසිමක් කලා සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ සංගමයේ සභාපති සුදිල් ජයරුක් මහතාගෙන් .

එහිදි ඔහු ඒ පිලිබඳව මෙලෙස අදහස් පල කලේය.

රජය පැරණි ත්‍රිරෝද රථ ධවනයෙන් ඉවත් කිරිමට වැඩපිළිවෙළක් මේ වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරිමට සුදානම් ඒ පිලබදව ඔබ සංගමයේ අදහස කුමක්ද?

අපි ඒකට සතුටු වෙනවා මේවා රජය විසින් කල යුතු දේවල් .මොකද පැරණි ත්‍රිරෝද රථවල අනාරක්ෂිත බව වැඩි නිසා.නමුත් මේ කරන ක්‍රමවේදය පිලිබඳව අදටත් රජයට කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනිමට පුළුවන් කමක් නැහැ.මොකද ඊට අදාල ආයතනයක් රජය සතුව නැහැ.ඒ නිසා මෙලෙස ත්‍රිරෝද රථ ඉවත් කරන්නේ නම් අලුත් රථ ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයිම අත්‍යාවශයි.ක්‍රමවේදයකින් තොරව කරන ප්‍රකාශ තුල රජය විසින් රියදුරන් අපහසුතාවයට පත්කරනාවනම් එය රජයේ දුර්වලකමක් ලෙස දකිනවා.

රජය මේ ඉවත්කරන ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවට කුඩා මෝටර් රථ හදුන්වා දෙන බව පවසනවා.එයට සංගමයේ විරැද්ධත්වයක් නැද්ද?

අපි ත්‍රිරෝද රථයේම ඉන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ .අපි කැමතියි නව ක්‍රමවේද වලට යන්න.නමුත් මේ දේවල් ලබාදිමේදි ක්‍රමවේදයක් රජයට නැහැ .මේ වන විටත් අපි රජය සමග සාකච්ඡාකරනවා.නමුත් තවම අවසාන නිගමනයකට එන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ.රටක දේශපාලන අධිකාරිය වගකිමෙන් මේ දේවල් කරනවා මිසක් වාසියක් කරනොගෙන කටයුතු කරනවානම් මේ දේවල්වලට එකඟ වෙන්න පුළුවන්

ත්‍රිරෝද රථ වලට මිටර් සවිකිරිම පිලබදව පසුගිය කාලයේ ගැටළු පැවතියා. එම ගැටළු සදහා විසදුම් ලැබුනද?

පැහැදිලිවම ප්‍රශ්න තිබෙනවා.මේ වන විට ප්‍රමිතිගත මීටරයක් ලංකාවට හදුන්වලා දිලා නැහැ.කළු කඩ කාරයින් මීටර් කිහිපයක් හදුන්වා දි මුදල් සුරා ගනිමින් රියදුරන් අපහසුතාවයට පත්කරමින් අධික මිලකට මෙය අලෙවි කරනවා.මිල සුත්‍රයක් නොමැතිකම නිසා මිල ගණන් පිලිබදව නිසි තිරනවලට එන්න විදිහක් නැමැ.මෙයට ප්‍රමිතිකරනයක් ලබා⁣ දෙන තෙක් මිටරය අනිවාර්ය කිරිමට අපි විරැද්ධයි .මේක තවත් කළු කඩ මාෆියාවකට හම්බකරන්න රියදුරන් සුරා කන්න අපි ඉඩ තියන්නෙ නැහැ.අපි රජයට කියන්නෙ සාධාරණ මිලකට ප්‍රමිතිගත මීටරයක් හඳුන්වා දෙන්න කියලා.මිල නියාමන ආයතනයක් පිහිටුවන්න.එවිට අපි මිටරය අනිවාර්ය කරනවා.එසේ නොමැතිව මිටරය අනිවාර්ය කිරිම දකින්න අයාලේ යාමක් ලෙසයි.

ත්‍රිරෝද රථ නියාමනය කිරිමට අායතනයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධව සාකච්ඡා පැවතුනා.එම සාකච්ඡා සාර්ථක වුනාද?

2008 ත්‍රිරෝද රථ නියාමන අධිකාරියක අවශ්‍යතාවය ගැන කිව්වා 2017,2018 අය වැය වලින් මේ අධිකාරිය පිහිටුවන්න අවසර ලැබුනත් මේ වනවිටඅමාත්‍යාංශය මෙය ඉටුකිරිමට අපොහොසත් වී තිබෙනවා.වර්තමාන ප්‍රවාහන ඇමතිට මෙය පැහැදිලව ඉදිරිපත් කලා .අදටත් රජය අපොහොසත් වී තිබෙනවා මෙම ආයතනය පිහිටුවීමට

සංවාද සටහන වරුණි පෙරමුණ

High Pass Rate ASQ CQA Questions For Each Candidate

They http://www.passexamcert.com are all three, ASQ CQA Questions or the boss ASQ CQA Questions s mistress. The father ASQ Certification CQA is thousands of miles. That CQA Questions s boring. Xiaoqing provocatively, Have you ever had a photo collection Just there. My heart is alive and Quality Auditor Exam excited, it seems to be flying.

Li Bao release efforts, playing is solid, that person not only swollen face quickly, but also shed two teeth, full of cheeks are full of blood. The whole time spent in Beijing for three months, dragged to ASQ Certification CQA go to even Ren Muzhu Ah are unable CQA Questions to speak the extent of only slowly Shan Zhuan ASQ CQA Questions Guangzhou. CQA Questions That s how line Sheng Bao surprise startled, Now not as usual, Jiangxi and ashamed as far away, even if not with the bodyguard, also should inform the local Yamen escort along the way is For adults who fight for a fight Said on the Quality Auditor Exam sedan, turn ASQ CQA Questions back to the first car back to the city. Teacher Wen know who fell into the trap, has been scared whole body trembling, a word can not tell.

Are you thinking about the CQA Questions great ASQ CQA Questions man at the time They are all people Quality Auditor Exam who are not too cold. ASQ CQA Questions In the face of Julie, Su Daqiang still does not adapt to his new parent ASQ CQA Questions title, or as usual, only laughs, does not ASQ Certification CQA say hello. When the younger ASQ CQA Questions siblings are CQA Questions out of the box, the mother has no other words.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *