ග්‍රාමීය කාන්තාවන්ගේ ණය කැන්සල්

ග්‍රාමීය කාන්තාවන් ලබාගෙන ඇති කුඩා ප්‍රමාණයේ ණය මුදල් අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

එහිදි අදහස් දැක්වු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසුවෙ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය දියුණුකිරීම සඳහා රජය විසින් වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාවට නංවා ඇති බවයි.

අනුරාධපුර කැකිරාව ප්‍රදේශයේ  පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින් අගමැතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here