ආණ්ඩු සමග ප්‍රතිපත්ති වෙනස් නොවිය යුතුයි

රජයක් මාරු වෙනකොට ප්‍රතිපත්ති වෙනවස් වනවා නම් දේශීය හෝ විදේශීය හෝ කිසිදු ආයෝජකයකු මෙරටට නොපැමිණෙන බව පවසන හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙරට නගාසිටුවීමට නම් දේශීය විවසායකයා නාග සිටුවිය යුතු බව පවසයි.

අපේ රටේ කර්මාන්ත නගා සිටුවිය හැකිනම් පිටරට විවසායකින් මෙරට අවස්ථා ලබා දීම පලක් නොවන බවත් එලෙස විදේශ ආයෝජන ලබා ගත ගන්නවා නම් ගත යුත්තේ යම් සිමාවන් තුල බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් පවසයි.

විදෙස් ආයෝජන රටට අවශ්‍ය වුවත් දේශීය ව්‍යවසායකයාද ආරක්ෂා කර ගත යුතු බවට අවධාරණය කරන හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකාව තමන්ගේ වියපාරිකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට පිට රටින් එන භාණ්ඩ වලට විශාල බද්දක් ගහන බවද සදහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here