Wed. Oct 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

චීනය ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් කොල්ලකාරී ආර්ථික රටාවකට පියනගිමින් සිටින බවට අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඒකාබද්ධ මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ජෙනරල් ජෝසප් ඩන්ඩර්ෆ්  ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ අමෙරිකා සෙනට් සභාවේ සන්නද්ධ සේවා කමිටුව හමුවේ කරුණු දක්වමින්.

චීනය විසින් පකිස්තානයට අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 10ක ණය මුදලක් ප්‍රධානය කර ඇති බවත් ඒ හරහා උපාය මාර්ගික වැදගත්කමකින් යුත් වරායක් වන ග්වාඩාර් වරාය සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කර ඇත්තේ යටි අරමුණු රාශියක් ඇතිව බවයි ජෙනරල් ඩන්ඩර්ෆ් කියා සිටින්නේ.

ග්වාර්ඩාර් වරාය සංවර්ධනය කිරීමෙන් චීනය බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔවුන් හා පකිස්තානය අතර සෘජු නාවික මාර්ගයක් තනා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිවයි. එය ඔවුන්ගේ උපක්‍රමයක්. මේ ආකාරයට ඔවුන් පසුගිය කාලවකවානුවේ සිදුකළ තවත් එක් ක්‍රියාවක් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් බලමු. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාව. චීනය හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීම සඳහා ඔවුන් විශාල වශයෙන් ණය ලබා දුන්නා. දැන් එම ණයට හිලව් කිරීමක් වශයෙන් 99 අවුරුදු බදු ක්‍රමයක් යටතේ හම්බන්තොට වරාය චීනය තමන් සතු කර ගෙන තිබෙනවා. මෙය චීනයේ කොල්ලකාරී ණය ප්‍රතිපත්තියේ එක් උදාහරණයක් පමණයි” ජෙනරල් ජෝසප් ඩන්ඩර්ෆ් අමෙරිකා සෙනට් සභාවේ සන්නද්ධ සේවා කමිටුව හමුවේ ප්‍රකාශ කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා.

මේ වන විට මාලදිවයිනේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 30 ක ප්‍රමාණයක් චීනයට ණය වශයෙන් ගෙවීමට සිදුව තිබෙනවා. ඒ මාලදිවයින සිය සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් චීනයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීම හේතුවෙන්. චීනය විසින් සිය අසල්වැසි රටවලට මිතුරුකමේ දෑත් දිගු කිරිමේ මුවාවෙන් සිදු කරන්නේ තම ණය ලබාදීමේ ප්‍රතිපත්තිය හරහා ඔවුන් සිය හමුදාමය වැඩකටයුතු සඳහා යටත් කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක්.

මේ ක්‍රමය හරහා ඉන්දු-පැසිෆික් මුහුදු කළාපයේ සිය අණසක පැතිරවීම ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුවයි. ගතවූ වසර 5 ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුල චීනය සිය ගුවන් හා නාවුක ශක්තිය 12 ගුණයකින් ප්‍රබල කර තිබෙනවා වගේම හමුදා සේවය සඳහා බඳවා ගැනීම් වැඩි කර තිබෙනවා. මෙය ඉදිරියේදී අමෙරිකාවේ හමුදාවට මෙන්ම කළාපිය ආරක්ෂාවට ප්‍රබල අභියෝගයක් බවයි අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඒකාබද්ධ මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ජෙනරල් ජෝසප් ඩන්ඩර්ෆ් විසින් සෙනට් සභාවේ සන්නද්ධ සේවා කමිටුවට අනතුරු අඟවමින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

Real ISEB FCBA Real Exam With Accurate Answers

FCBA Real Exam 7wenxue. ISEB FCBA Real Exam After the BCS Foundation Certificate in Business Analysis completion of the excavation conclusion of the Anlugang square earth http://www.passexamcert.com/FCBA.html altar in the 12th section of the eighth section, Zhuo Yue did ISEB FCBA Real Exam not send the conclusion to the Cultural Bureau and did not submit the New Archaeological Discovery magazine. I m busy with this paragraph. He also said that Cheng has an object called Wen Lin, how smart and beautiful the girl is. What would it look like then The ministers divided the two ISEB Certification FCBA sides and bowed to me for three years. You said that the mainland s scorpion revolution will stop the weaving of the satin factory Don t believe it Mom, you can t believe it, that s true. When Ning Yu went to work the next day, she did ISEB FCBA Real Exam not mention Changsheng, Jiafu and anyone to the meeting last night. I just guessed this way

BCS Foundation Certificate in Business Analysis my tongue is stiff, and if I can t say the complete words, I can only look at him FCBA Real Exam with my eager, eager eyes. I asked her ISEB FCBA Real Exam to play one of the three goslings, and more seriously, the goslings have no lines. The http://www.examscert.com/FCBA.html clothes are a bit outdated, but if you match the simple silver necklace that Nedra sent on my birthday last year, it may cover up ISEB Certification FCBA the fact that it ISEB FCBA Real Exam is tomorrow. is a queen, she should be treated like this. The one pair of testicles of the man surnamed Li followed the detention center. The leaf green couldn t help but gently walked behind the younger brother.

However, she will FCBA Real Exam not say more, and then there is a suspicion of falling down the stone. But now, he FCBA Real Exam has to showdown to ISEB FCBA Real Exam Wu Fei, he ISEB Certification FCBA needs Wu Fei s help. Don t eat nothing, wait until everything is BCS Foundation Certificate in Business Analysis finished. He suddenly thought, ISEB FCBA Real Exam ISEB FCBA Real Exam is it a girl who secretly loves her Impossible, there are such hidden women in the unit Can girls now be so reserved Ming Chengyi denied it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *