සයිප්‍රස්හි ලාංකිකයින්ගේ සුභසාධන අරමුදල ලබාගන්න JVP මැදිහත්වේ

සයිප්‍රස්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ වැටුපෙන් කොටසක් සහ සේව්‍යයාගෙන් අයකර ගන්නා මුදලක් මගින් පිහිටුවා ඇති සමාජ ප්‍රතිලාභ අරමුදල නැවත ලබාගැනීමේ ගැටලුවක් මතුව තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ‘සමාජ ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා සයිප්‍රස් එකමුතුව’ පසුගිය සතියේ එතෙර අපි සංවිධානයේ සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති හමු විය.

“සයිප්‍රස්වල වැඩකරන අපිට සමාජ ප්‍රතිලාභ අරමුදලක් හදලා දැන් වසර ගණනාවක් වෙනවා. සමහරු අවුරුදු 25ක් 30ක් සයිප්‍රස්වල වැඩකරපු අය ඉන්නවා. සමහරුන්ට මේ අරමුදලෙන් ලක්ෂ විසිපහ තිහ ලැබෙන්න නියමිතයි. නමුත් ලංකාවේ රජයත් සයිප්‍රස් රජයත් අතර අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම තවම අත්සන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපට මේ මුදල ලබාගන්න විදියක් නැහැ. සමහරු මේ මුදල ලබාගන්න බැරි නිසා සයිප්‍රසයට වෙලා ඉන්නවා. මේ තරම් කාලයක් මහන්සි වෙලා උපයා ගත්ත මුදල ලබාගන්න වැඩපිළිවෙළක් හදන්න ආණ්ඩුවට වුවමනාවක් නැහැ.” සංවිධානයේ සාමාජිකයින් ගැටලුව මෙසේ මන්ත්‍රීවරයාට පැහැදිලි කර තිබේ.

“එතෙර අපි සංවිධානය විදියට අපිත් මේ ප්‍රශ්නය ගැන හොයලා බැලුවා. අපේ රටේ බලධාරීන්ට මේ ගැන වුවමනාවක් නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. නැතිනම් මේ වගේ ගිවිසුම්ද අපේ ආණ්ඩු ගහලා තියෙන්නේ. ඇමතිට කොමිස් එකක් ලැබෙන ගිවිසුම් විතරයි ඒ අයට ඕනෑ. ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන ගිවිසුම් ගැන වගේ වගක් නැහැ. අපි මේ ගැන අයවැය විවාදයේදීත් අවධානය යොමු කරන්නම්. අමාත්‍යංශය එක්ක සාකච්ඡාවක් ගන්න උත්සහ කරමු.” යනුවෙන් මේ සදහා සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ගැටලුව විසඳීමට මැදිහත් වෙන බවට පොරොන්දු ලබා දී ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here