පළාත් කිහිපයකට තද වැසි


බස්නාහිර, සබරගමුව. ඌව සහ මධ්‍යම පළාත් වල මෙන්ම ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලින් හෙට දිනයේ මිලිමීටර් 100 ඉක්මවූ තද වැසි අපේක්ෂා කරන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

මීට අමතරව වයඹ පළාතේ ඇතැම් ප්‍රදේශ වලට මිලීමීටර් 75 ඉක්මවන වැසි ඇති වන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අද දින සන්ධ්‍යා කාලයේ ද එම පළාත් වලින් ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කෙරේ.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇතිවිය හැකියි.

අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here