Wed. Jan 29th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

කෙන්යාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ගැටළුවලට කඩිනම් විසඳුම්


ආර්ථික වශයෙන් සමෘද්ධිමත් මෙන්ම විනයගරුක සහ සදාචාරවත් අනාගත පරපුරක් සිටින යහපත් රාජ්‍යයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැගීමේ වැඩපිළිවෙළ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බව ජනාධිපතිතුමා පවසයි.

තමන් එම කටයුතු සඳහා ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදෙමින් ඉහළම කැපවීමක් සිදුකරමින් සිටින බව ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළේ කෙන්යාවේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමඟ නයිරෝබි නුවර දී පැවති හමුවකදී.

මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කෙන්යාවේ ප්‍රධාන වශයෙන්, ඇඟලුම්, උද්‍යාන විද්‍යාව, ජල විදුලිය හා මෝටර් රථ පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රවල පුහුණු රැකියාවල යෙදෙන අතර බොහෝ පිරිසක් විවිධ ව්‍යාපාර කටයුතුවල නියැළෙති.

ඔවුන්ගේ ගැටලු පිළිබඳ සොයා බැලූ ජනාධිපතිතුමා ඒවාට ලබාදිය හැකි විසඳුම් පිළිබඳ කඩිනමින් සොයා බලන බව ද ප්‍රකාශ කොට ඇත.

මෙහිදී පැමිණ සිටි සියලුදෙනා ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාව ඉතා හරසරින් පිළිගත් අතර ජනාධිපතිතුමා වෙත විශේෂ සිහිවටන තිළිණයක් ද පිළිගැන්වීය.

ශ්‍රී ලාංකික කුඩා දරු දැරියන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම් රැසකින් ද මෙම අවස්ථාව වර්ණවත් කෙරිණි.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා මාතෘ භූමියට සාමය උදාවී මෙම 2019 වසරට දස වසරක් සපිරෙන අතර ,සාමයේ දස වස් සැමරුම, මෙම මැයි මාසයේ දී උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සැමරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

රටේ සාමය සහ සියලු ජන කොටස් අතර තිබිය යුතු සංහිඳියාව සහ සහෝදරත්වය ආරක්ෂා කරමින් යහපත් සහ විනයගරුක රටක් ලෙස, රට සංවර්ධනය කරා ගෙන යාම තම අරමුණ බව ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මානව සමාජයේ ප්‍රගමනය උදෙසා නිර්මාණය කළ නව තාක්ෂණික මෙවලම් වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මෙන්ම ලෝකයේ සෙසු රටවල් ද මුහුණ දී ඇති අභියෝග පිළිබඳ සිහිපත් කළ ජනාධිපතිතුමා නවසිලන්ත රජය මුහුණ දුන් ඛේදනීය සිදුවීමට ද සමාජ මාධ්‍ය ඉවහල් වී ඇති බවට ඒ පිළිබඳ පළ වී ඇති වාර්තාවල පෙන්වාදී ඇති බව සඳහන් කළ අතර, පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ ද සිංහල – මුස්ලිම් ජනතාව අතර ගැටුමක් නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ කළේ ද සමාජ මාධ්‍ය විසින් බවට තොරතුරු සඳහන් වන බව කියා සිටියේය. කෙසේ වෙතත් නවීන තාක්ෂණය මානව සමාජයේ පරිහානියට නොව ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් භාවිතා කිරීමේ වැදගත්ම ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළේය.

කෙන්යාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් සුනිල් ද සිල්වා මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

Reliable and Professional OG0-091 Study Guide Book For The Open Group Certification

Ye Green saw http://www.passexamcert.com that Zhou Xiang was TOGAF 9 Part 1 so angry that she complained about her mother in her heart. Already very close, I can see that he is clinging to the sportswear on his chest and writing the two red characters of Sports School. Congratulations also. So I can think that things The Open Group OG0-091 Study Guide Book The Open Group Certification OG0-091 are going well, right My wife and I gradually became clear. For almost a year, he woke up and OG0-091 Study Guide Book fell asleep in the The Open Group OG0-091 Study Guide Book ground without sunshine or The Open Group OG0-091 Study Guide Book moonlight. Tutu is afraid that she will lose her temper as before, and cautiously said.

Don t drink Liu Haizhu once vowed not to drink at the same time with The Open Group OG0-091 Study Guide Book Hao Tuyu and Er Dongzi. The Open Group Certification OG0-091 It was very uncomfortable, and he said with a sigh You are so old, your temper is still so violent, look at the old beam head next OG0-091 Study Guide Book door to you, that body is too hard, harder than you It is temper, and suddenly got http://www.examscert.com a brain The blood clot is now half length, and you can t take care of yourself. Liu Haizhu is moving to kill. If he finds Lin San Give him a mess Liu Haizhu just came out of the door, Zheng TOGAF 9 Part 1 Li chased it out and grabbed Liu Haizhu Pillar, what are you doing Liu Haizhu opened Zheng Li s arm and continued to move forward Look for Lin San Zheng Li hugged Liu Haizhu s waist Don t go, you listen to me. of. As long as you have these eight thousand, what do The Open Group OG0-091 Study Guide Book you do not make money in the future The crowd that is headed by this person is clearly one and one fat sheep to be slaughtered.

Small celery five uncertainties, over and over again planning, how much to report to their parents How much is The Open Group OG0-091 Study Guide Book your brother s sponsorship This dollar is how to earn money To clarify The Open Group OG0-091 Study Guide Book the source of money. He hopes for Jia Cheng mahjong OG0-091 Study Guide Book Museum to The Open Group Certification OG0-091 Study Guide Book improve a grade, slightly contributed to the promotion of mahjong technology to carry forward. Finally, he was able to temporarily enjoy TOGAF 9 Part 1 God Ocarina The Open Group OG0-091 Study Guide Book Outerwear, excitement could not say the right words, only take a sentence, I do not package the best dumplings so good looking. She went out to the godmother s house from the dumpling and paid half her rent for half a year for rent, 50,000 yuan, together with a wide range of rewards and extra allowances from the man. However, when The Open Group Certification OG0-091 the new round of the Sun was born, he returned to his place again.This was another round of desire outbreaks, heart torture, painful repentance, repetitiveness and repetition. Looking at it for a long time before stuttering said a string of foreign languages.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *