Wed. Jan 29th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ආණ්ඩුව චීනෙට ඉඩම් විකුණන්නේ නැහැ

වරාය නගරය ඉදිකිරිම සදහා අපේ මුහුදු සීමාවෙන් වර්ග කිලෝමීටර් 250 ක භූමියක් විකුණා තිබූ බවත් ඉඩම ඉදි කරන්නේ චීනය බවත් එම ඉඩම ලංකා සිතියමේ වත් නොමැති බව දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි. නමුදු  සාගරයේ ඉඩම් අයිතිය ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ රජයට තිබෙන බව පවසන ඔහු මෙම වරාය නගරය ඉදිකිරිම ඉන්දියාවටත් ප්‍රශ්නයක් වූ බවද සදහන් කරමින් පවසන්නේ ඊට ඉහළින් ගුවන් යානා පියාසාර කිරීමේ දී අවසර ගත යුත්තේද චීනයෙන් බවය.

ශ්‍රී ලංකාවේ යුධ හමුදා මූලස්ථාන භූමිය විදේශීය රටකට විකුණා දැමූ දේශප්‍රේමීන් යැයි කියා ගන්නා පුද්ගලයින් වත්මන් රජය ඉඩම් විකුණා දමන බවට සාවද්‍ය ප්‍රකාශ සිදු කරන බවත් වත්මන් රජය එවැනි දේ සිදු කර නොමැති බවත් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ  හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා,

නමුත් මෙම ඉඩමේ සම්පූර්ණ අයිතිය පැවැති රජය චීනයට ලබාදුන්නා. 2015 වසරේ වත්මන් රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු චීන රජය සමග සාකච්ඡා කර මෙම භූමිය 99 අවුරුදු බදු ක්‍රමයකට ලබාදුන්නා. යුධ හමුදා මූලස්ථානය විකුණා දැමූ දේශප්‍රේමීන් අද කෑ ගහනවා වත්මන් රජය ඉඩම් විකුණනවා කියලා. මම කියන්න කැමැතියි වත්මන් රජය කිසිදු ඉඩමක් විකුණා දමා නැහැ. වර්තමානයේ අධිකරණ තුල විභාග වන නඩු වලින් සියයට 85 ක් අපරාධ නඩු.

එමගින් සියයට 65 ක්ම ඉඩම් හේතුවෙන් සිදු කළ අපරාධ වෙනවා. වත්මන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේත් ඉඩම් පිළිබද ගැටලු මතුවුවහොත් මගෙන් විමසනවා. සමහරු හදන්නේ ඉතිහාසය සමග ජීවත් වන්නයි. නමුත් අපි වෙනස් විය යුතුයි. සම්ප්‍රධායික මත වලින් ඉවත් විය යුතුයි. එවිට අනාගතය හදාගන්න පුළුවන්. ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම කඩිනම් කිරීම සදහා එක්දින සේවාවක් ආරම්භ කිරීම ඉතාම වැදගත්.

 

“අපේ රටේ යුධ හමුදා මූලස්ථානය පිහිටා තිබූ භූමිය හෝටල් සංකීර්ණයක් ඉදිකිරිම සදහා පසුගිය රජය විකුණා දැමුවා.  රටක යුධ හමුදා මූලස්ථානයක් විකුණා දැමූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි. අද විනවිට අපට යුධ හමුදා මූලස්ථානයක් නැහැ. තවම හදනවා. මෙම ඉඩම විකුණා දැමීම සදහා කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ දී මම හිටපු ජනාධිපතිවරයාට පෙන්වා දුන්නා ඉඩම විදේශිය රටකට සින්නක්කරයට විකුණන්න බැහැ කියලා.

ජනාධිපතිවරයාටවත් බලතල නැහැ. එම පෙන්වාදීමෙන් පසු කැබිනට් පත්‍රිකාව සාකච්ඡා කිරීම කල්දැමූවත්, ඉඩම විකිණීම නතර කර පවරාදීමට තීරණය කළා. මේ නිසා ආයෝජකයින් ගැටලු රැසකට මුහුණ දුන්නා. කොළඹ වරාය නගරය ඉදිකිරීමේ දීත් එවැනි ගැටලු ඇති වුනා. ඉඩම් පිළීබදව මම ලබාදෙන උපදෙස් හිටපු ජනාධිපතිවරයාත්, වත්මන් ජනාධිපතිවරයාත් පිළිගන්නවා.

ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම අපේ රටේ සිදු වූයේ මන්දගාමීවයි. ආයෝජකයින්ට ඉඩම් ලබාදීමේ දී නෛතික තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම සදහා කාර්යාලවල රස්තියාදු වීමට සිදුවනවා. එම තත්ත්වය හදුනාගෙන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා නිර්මාණශීලීව මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කිරිම ඉතාම වැදගත්. අමාත්‍යවරයා තෙවන ඇසකින් බලා වැඩ කරනවා. මෙවැනි අකාරයට සෞඛ්‍ය සේවාවත් ඩිජිටල්කරණය කරනවා.

රෝහල් මෙන්ම වෛද්‍ය උපකරණත් ඩිජිටල්කරණය කරනවා. එමගින් වංචා දූෂණ නතර වෙනවා. ඉඩම් පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ශ්‍රී ලංකාවට හදුන්වා දුන්නේ මම ඉඩම් අමාත්‍යධූරයේ සිටින කාලයේ” ) යැයි පැවසීය. දිවයින පුරා ජාතික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කඩිනම් එක්දින සේවාව ආරම්භ කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව කළුතර දිස්ත්‍රීක් වැඩසටහනේ සමාරම්භ උත්සවයට ඊයේ (16) පෙරවරුවේ එක්වෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවැසීය. මෙහිදී ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු 04 ක් හිමිකරුවන්ට ලබාදීම සහ පැල රෝපණ ව්‍යාපාරයක් ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතින් සිදු විය.

 

GIAC GPEN Free Dumps

GIAC Certified Penetration Tester The colleagues in these days are very memorable, you have to come to see you, I will stop, let you rest. He took out a knife and placed it on the table, http://www.passexamcert.com a bright boning knife. Very hard. Hey Is that all right GIAC Information Security GPEN This is not so GIAC GPEN Free Dumps much a full moon wine, but rather a top GPEN Free Dumps level social party in the Northeast. GIAC GPEN Free Dumps For example, two days ago, the two dogs were in a hotel in Tengchong.

He pursues pragmatism, does nothing with himself and does not use GIAC Information Security GPEN anything, does not bother to listen to people who are too lazy to remember and hates eating and drinking. Little North said, please introduce me to an accountant, you are familiar with this area. However, he said he was GIAC GPEN Free Dumps on his deathbed.Despite the fact that he has been reporting off and on for a long time, his roots are too thick, too strong and too GIAC GPEN Free Dumps strong, and there is no movement or a livelihood. Stock thing, this is the GIAC GPEN Free Dumps Book of Changes, when hard to read, no read through now changed course, the first building of the city cosmopolitan capital construction, after the GPEN Free Dumps United http://www.examscert.com States unit father GIAC GPEN Free Dumps pie, it is along the Yi Jing path , No offset at all, GIAC Certified Penetration Tester inevitably green light unimpeded all the way.

When they put on their clothes and stood up from the quilt, he saw that GIAC Information Security GPEN his house had been razed to the ground, his The girlfriend cried on the floor and said that she would never sleep GIAC Certified Penetration Tester with him anymore. That s it. I did not pay attention to this job because the workplace is in Boston. Tang Yan said faintly. Ma Wei took the pill in his left hand and walked over the cup with his right hand. This spring is almost over, warm and warm, no wind, no clouds, and a faint orange haze http://www.testkingdump.com/GPEN.html on the blue sky. GIAC GPEN Free Dumps Then my GIAC GPEN Free Dumps brother GPEN Free Dumps and the nephew quarreled. The security guard s doorman saw the figure and a van coming out from inside.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *