2035 වෙනකල් තියෙන්නේ එජාපය

මෙවර අයවැයෙන් ජනතාවට සහන රැසක් ලබා දීමත් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමත් හේතුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයෙන් බැහැර රජයක් 2035 වසර වනතුරු බිහි නොවනු ඇතැයි දයා ගමගේ අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මේ අතර ලබාදී ඇති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස ආරක්ෂා කර ගැනීමට සියලු දෙනා කටයුතු කළ යුතු බව පේනවා දෙන අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පවසන්නේ නිදහස අනවශ්‍ය ලෙස භුක්ති විදිමට යාමෙන් ඉදිරියේදී කණගාටුවවිමට සිදුවනු ඇති බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here