ප්‍රදේශ කිහිපයක භූ කම්පන

අද දිනයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක සුළු භු කම්පන තත්ත්වයක් හටගත් බව ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

බදුල්ල,හාලි ඇල ,නුවරඑළිය, පස්සර යන ප්‍රදේශවලින් මෙම සුළු භූ චලන වාර්තා වු බව ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here