කිරිපිටි මිල ඉහළට

ආනයනික කිරිපිටි මිළ ඉහළ දැමීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. ඒ අනුව ඒ අනුව ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග‍්‍රෑමයක මිළ රුපියල් 60 කින් සහ ග‍්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිළ රුපියල් 25 කින් ඉහළ දැමෙනු ඇත.

රුපියල් 860 ක්ව පැවති ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග‍්‍රෑමයක නව මිළ රුපියල් 920 ක් වන අතර රුපියල් 345 ක්ව පැවති ග‍්‍රැම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක නව මිළ රුපියල් 370 ක් බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය පවසයි.

ආනයනික කිරිපිටි සදහා මිළ සූත‍්‍රයක් කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට ඉකුත්දා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ අතර ඒ අනුව ආනයනික කිරිපිටි මිළ ඉහළ දැමීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here