කච්චතිව් දේව මෙහෙයට මෙවරත් දෙස් විදෙස් බැතිමතුන්

කච්චතිව් දූපතේ ඓතිහාසික ශෘන්ත අන්තෝනි මුනිදුන්ගේ දේවස්ථානයේ වාර්ෂික සේව මංගල්‍ය අද පැවැත්වේ.

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මෙම දේව මෙහෙය සඳහා පසුගිය වසරේ ඉන්දියානු හා ශ්‍රී ලාංකික කතෝලික බැතිමතුන් 10,000කට ආසන්න පිරිසක් සහභාගී වී තිබුණි. කච්චතිව් මංගලයත් සමග එහි සිටින බොහෝ දමිළ ජනතාව තම ආදරණියන් ඉන්දියාවෙන් පැමිණෙන තෙක් බලා සිටින අයුරු පසුගිය වසරේදී එම දේව මෙහෙයට සම්බන්ද වූ අපට පෙනී ගිය සත්‍යකි.

ඒ අනුව මෙවර පසුගිය වසරට වඩා විශාල පිරිසක් සහභාගී වනු ඇතැයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

දේවමෙහෙයට සහභාගී වන මැතිමතුන්ගේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, කැසිකිලි වැසිකිලි පහසුමක් මෙන්ම කෑම පානිය ජලය ආදී සේවාවන්ද සැපයේ. ඒ සදහා නාවික හමුදාව විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here