අද සිට බෞද්ධ කොඩිය ඔසවා තබන්නැයි රජයෙන් ඉල්ලීමක්

අදින් ආරම්භ වන ති‍්‍රපිටකාභිවන්දනා ජාතික සතිය නිමිත්තෙන් සියලූ නිවෙස්වල, විහාරස්ථානවල සහ ආයතනවල ද රථවාහනවල ද බෞද්ධ කොඩිය ඔසවා තබන්නැයි රජය ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ති‍්‍රපිටකය ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කරන්නැයි ලබන 23වනදා මහනුවර ශ‍්‍රී දළදා මාලිගාවේදී යුනෙස්කෝව වෙත යෝජනා කිරීමට නියමිතය. ඊට සමගාමීව අදින් ආරම්භ වන සතිය “ති‍්‍රපිටකාභි වන්දනා ජාතික සතිය” ලෙස නම් කර තිබේ.

ජනාධිපති කාර්යාලය, බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය සහ නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව මෙම සතිය පුරා විවිධ ආගමික වැඩසටහන් සිදු කිරීමට නියමිතය. මෙම සතිය පුරා සෑම දිනකම සවස 06 සිට 06යි 15දක්වා රට පුරා සියලූ විහාරස්ථානවල ශබ්ද පූජා පැවැත්වේ. විහාරස්ථාන කිහිපයක සර්වඥ ධාතූ වන්දනාවන්ද සිදු කිරීමට නියමිතය. තෝරා ගත් විහාරස්ථාන 226ක දහම් පාසල් ශාලා ඉදිකිරීම ද මෙම සතියේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here