හෙට සිට ඉඩම් ඔප්පුවක් එක් දිනකින්

ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් සිදු කිරීම සඳහා එක්දින සේවාවක් හඳුන්වා දෙන බව විෂය භාර අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි. මෙය අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල ඉඩම් රෙජිස්ටාර් ජනරාල් කාර්යාලයේදී හෙට ආරම්භ වීමට නියමිතය.

ඔප්පුවක් සකස් කර ගැනීමේදී ජනතාව මුහුණ දෙන දැඩි දුෂ්කරතාවයන් සලකා බලමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව පවසන අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සදහා කරන්නේ හෙට (16 වැනිදා) සිට එක් දිනක් තුළ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම් පිළිබඳ ගැටලු විසඳා ගැනීමේ අවස්ථාව ජනතාවට හිමිවන බවය.

මිට සමගාමිව රටපුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 45 කද මෙම කටයුතු ආරම්භ වීමට නියමිතය. නූතන තාක්‍ෂණය යටතේ විවාහ සහ මරණ සහතික නිකුත් කිරීමද මේ අනුව එක් දිනකදී සිදු වේ. එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව විවාහ සහ උප්පැන්න සහතික නිකුත් කිරීමද මේ සමග ආරම්භ කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here