ජල මට්ටම පහළට, විදුලිය පිරිහන්න

දැනට සති කිහිපයක සිට මධ්‍යම කඳුකරයට බලපා ඇති වියළි කාලගුණ තත්ත්වයත් සමඟ ප්‍රධාන ජලාශ කිහිපයක ජල මට්ටම් මේවනවිට සීඝ්‍රෙයෙන් පහත බසිමින් පවතින බැවින් විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන ලෙස ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

ජාතික ජල විදුලි පද්ධතියට අයත් ප්‍රධානතම ජලාශ දෙකක් වන මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රි ජලාශවල මෙලෙස ජල මට්ටම් පහළ බැස ඇත. මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රි ජලාශ දෙක යනු මෙරට ජාතික විදුලි පද්ධතියට අයත් ප්‍රධානතම ජලාශ දෙකක් වෙයි.

මාස කිහිපයක සිට පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ වන විට මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 59 ක් පමණ පහළ බැස තිබේ. මේ අතර කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටමද පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 49 ක් පමණ පහළ වැටී තිබේ.

ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, පොල්පිටිය, විමලසුරේන්ද්‍ර හා කැනියෝන් යන විදුලිබලාගාර සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය සැපයෙන්නේ මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රි යන ජලාශවලින් වන අතර තවදුරටත් වැසි නොලැබුණහොත් ජලවිදුලි බලාගාරවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරිමේ අර්බුදයක්ද ඇති විය හැකි බව ජලාශභාර ඉංජිනේරුවන් පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here