අගමැති ජනාධිපතිගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කළා. චමින්ද විජේසිරි

ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය සඳහා බෙදීමක් අවශ්‍ය බවට තමන් යෝජනා කළ අවසන් මොහොතේදීත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් වී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කර දුන් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා පවසයි.

එහෙයින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කළ මෙම ක්‍රියාව තුළින් හෝ දැන්වත් ජනාධිපතිවරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ රටේ ජනතාව ගැන සිතිය යුතු බවයි ඒ මහතා අවධාරණය කළේ.

විශේෂයෙන්ම තමන්ට ඡන්දය ලබාදුන් හැට දෙලක්ෂයක ජනතාව ගැන දැන්වත් ජනාධිපතිවරයා සිතා බැලිය යුතු බව මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරමින් ඔහු වැඩි දුරටත් සදහන් කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ වෙනුවෙන් විශාල ධෛර්යයක් ගත් බව මෙන්ම සමහර මන්ත්‍රීවරුන්ව නිහඬ කළ බවත් සමහර මන්ත්‍රීවරුන්ව ගෙදර යැවූ බවත්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here