Thu. Nov 14th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති අපේක්‍ෂකයා දිවුරුම් දෙන දවස ගැන ප්‍රසන්න කියයි

රටේ මිනිස්සු දෙනාටමත් පොහොට්ටුව ජයග්‍රහණය කර ඇති බවත් එජාපය පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයා තෝරන්න මහන්ස්සි විය යුතු නැති බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසනවා. මේ වන විට රටේ පවතින වර්තමාන දේශපාලන වාතාවරණය පිළිබදව Colombo Gazette Sinhala අප කළ විමසුමට පිළිතුරු දෙමින් මන්ත්‍රීවරයා එසේ පල කළේය.

වැඩි දුරටත් අප යොමු කළ ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු දුන් ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා,

“අද රටේ පාතාලයත් කුඩු ජාවාරමත් නීත්‍යනුකූල වෙලා. රටේ හැම තැනම කුඩු. අහිංසක දරු දැරියන් මත් කුඩු, මත් පෙතිවලට බිලි වෙලා. ජනාධිපතිවරයා යටතට පොලීසිය පවරා ගන්නකම්ම කුඩු ජාවාරම වළක්වන්න බැරි වුණා. එදා මහින්ද මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව කාලේ රටින් පැනලා ගියපු පාතාලයන් ආපහු ආවේ යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට ආවට පස්සෙයි.

මේ ආණ්ඩුවේ අන්තිම අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. අපිත් ඕනෑ තරම් අයවැය දැකලා, අහලා තියෙනවා. බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමැතිවරයා විදියට මමත් අයවැය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වතාවේ පාර්ලිමේතුවට ඉදිරිපත් වෙච්ච ඛේමාගේ කොලුවාගේ සිහින අයවැය වගේ අයවැයක් අපි උපන්තේකට අහලා නැහැ.

අයවැය කියන එකේ තේරුමවත් නොදන්න දෙකේ පන්තියේ අවයැවයක් තමයි මේ වතාවේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ජනතාවට මේ අයවැයෙන් ලැබුණු කිසිම සහනයක් නැහැ. බදු වැඩි කරලා මිනිස්සු නොමරා මරපු අයවැයක් තමයි මංගල ඉදිරිපත් කළේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හදලා දීපු අයවැය පාර්ලිමේන්තුවේ දී කියවපු එක තමයි මංගල කළේ.

සමහරු අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ගැන කලබල වෙලා තියෙනවා. අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නියම වේලාවට අපි ඉදිරිපත් කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් තියෙන්නේ තමන්ගේ අපේක්ෂකයා තෝරා ගන්න එක මිසක් අපේ අපේක්ෂකයා තෝරන්න මහන්සි වෙන එක නෙමෙයි. සජිත් ද, කරු ද, රනිල් ද, පාඨලී ද කියලා දැන්ම තෝරා ගන්න වෙයි.

කවුරු ආවත් මේ පාර දිනන්නේ පොහොට්ටුවෙන් ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයා කියන එකත් අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් අපි ආරම්භ කරපු ජයග්‍රාහී ගමන අවසන් කරන්නේ මේ වසර අවසන් වෙන්නට පෙර පොහොට්ටුවේ ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දුන්නට පස්සේ කියන එකත් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මතක් කරනවා”.

 

Software Certifications CSTE PDF Exams

The key moment woman make temper, the man CSTE Certified Software Test Engineer (CSTE) also followed up.Jiacheng darkly Ruijuan coincide with him, I see a Software Certifications CSTE PDF Exams little both hero, which proves she also has the soul when Kaihui, a woman s insight may not necessarily be shorter than a man, like a woman s hair may not necessarily than the Men Testing CSTE s long, now, the man s long hair cover the neck dragged to the back of the less it, the woman left foot is also visible across the street. Reluctantly follow the dry god mother gone.evening, godmother do dishes, put wine on the table. Uncle and the man and CSTE PDF Exams a woman quite familiar, it seems he is a frequent visitor here. Ruijuan said hey, http://www.passexamcert.com/CSTE.html you have to come up with specific advice I m good.Jia Cheng hold low key deal with full of pride, I also undecided, save it to the bank, stable Save the real estate company, double the interest. Just as he made philosophical thinking in this area, he suddenly felt a movie Software Certifications CSTE PDF Exams in the twilight approached him and judged Wu film director without a look.

I am tired and CSTE PDF Exams put down the bowl and stood up. I remembered forgetting my face when I was clean, and said, I don t have a facelift. There was CSTE Certified Software Test Engineer (CSTE) a man CSTE PDF Exams s voice Testing CSTE that spoke loudly about the experience that others could not open. Finally he ran to the Software Certifications CSTE PDF Exams end, and Software Certifications CSTE PDF Exams the group of people standing on the lawn walked up to surround him.

Fei nodded go early, better than late.I do not think what she meant in the CSTE Certified Software Test Engineer (CSTE) words, I try hard not to think. It must have jumped taller than me.Otherwise, it will not call the wolf.It must open its bloody mouth in the air, exposing the real CSTE PDF Exams spike to bite into my throat, and then the sharp white teeth will bite my throat, CSTE PDF Exams my blood Software Certifications CSTE PDF Exams will suddenly emerge or even come out Software Certifications CSTE PDF Exams That tooth also firmly not looser in my flesh bit deeper until I did not kick the leg. I saw our flag in drowsiness.There are military camouflage square below the square, a dark face below the helmet thin face, earthy Testing CSTE face, young face. It is not a real war, what to do ah That really hit it I ll punch him.Give a pork stew noodles you surrendered Motor dumbfounding My God, how can you really look different from others I will not speak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *