අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීමේ පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්ම සුදානම්

ල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීමේ පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්ම මේ සතියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මේ හරහා සියලු රාජ්‍ය ආයතන ව්‍යුහය තුළ අල්ලස් නිවාරණය, හර පද්ධතිය දියුණු කිරිම, දඬුවම් ක්‍රමවේද හා නීති ප්‍රතිපත්තීන් යන ප්‍රධාන සාධක හතර පදනම් කර ගනිමින් එය සම්පාදනය කර ඇත.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කථානායකවරයාගේ හා විපක්ෂනායකවරයාගේ සහාභාගිත්වයෙන් එහි ප්‍රධාන වැඩසටහන කොළඹ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව මෙම සැලැස්ම එළබෙන 18 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව අල්ලස් හෝ දුෂණ චොදනා විමර්ෂණ කොමිශන් සභාව පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here