කිරිපිටි වලටත් මිල සූත‍්‍රයක්

ආනයනික කිරිපිටි මිල සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීම සදහා මිල සූත‍්‍රයක් හදුන්වා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මෙම යෝජනාව අමාත්‍ය පී හැරිසන් විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ අනුව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය විසින් අදාළ මිල සූත‍්‍රය ක‍්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

ජාත්‍යන්තර වෙළදපොලෙහි පවතින මිල හා විනිමය අනුපාතයන්හි වෙනස්කම් සැලකිල්ලට ගෙන පාරිභෝගිකයින්ට, රජයට හා කිරිපිටි කර්මාන්තයේ යෙදෙන්නන්ට ප‍්‍රතිලාභ හිමි වන පරිදි ආනයනික කිරිපිටි සදහා මෙලෙස මිල සූත‍්‍රයක් හදුන්වා දීමට යෝජනා කර තිබෙනවා.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here