වහාම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 56 මාරු

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 56 දෙනෙකුට ස්ථානමාරුවීම් ලබා දී  ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 20 දෙනෙකුට සහ පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 36 දෙනෙකුට මෙලෙස ස්ථානමාරුවීම් ලබා දී තිබේ.

මෙලෙස මාරුවීම් සිදු කර ඇත්තේ ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි සේවයේ අවශ්‍යතාවය මත බව පොලිස් මුලස්ථානය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට මෙම ස්ථානමාරුවීම් සිදු කිරීමට නියමිතව තිබුණ ද එය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබිණි. ඒ අනුව මෙම මාරුවීම් සිදුකර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here