ශ්‍රී ලංකාව ගැන යෝජනාවලියක් ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට

එක්සත් රාජධානිය හා ජර්මනිය ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් වු යෝජනාවලියක් ජිනීවා හි පිහිටි එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට අද ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල් ලේකම් කාර්යාලය  Colombo Gazette වෙත මෙලෙස තහවුරු කළේය.

A/HRC/40/L.1 නැමති මෙම යෝජනාවලිය අද සභාගත කර ඇත්තේ කැනඩාව, ජර්මනිය මොන්ටිනිග්‍රෝ, උතුරු මැසඩොනියාව , මහා බ්‍රිතාන්‍ය ,හා උතුරු අයර්ලන්තයේ පුර්ණ අනුග්‍රහකත්වය යටතේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංධානය, වගවීම හා මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය යන මාතෘකාව යටතේ අදාළ යෝජනාවලිය සකස් කර තිබේ.

එමගින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස් වරයාගේ කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංධානය ,වගවිම හා මානව හිම්කම් සම්බන්ධයෙන් එම කාර්යාලය දී ඇති නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරිම පිළිබදව ප්‍රගතිය අඛණ්ඩව තක්සේරු කරන ලෙසටය.

එමෙන්ම ඒ පිළිබදව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 43 වන සැසිවාරයට ලිඛිත දැනුම් දිමක් කරන ලෙසද යෝජනාව මගින් ඉල්ලිමක් කර තිබෙන අතර එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබදමහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හා මීට අදාළ බලය ලත් අනෙකුත් පාර්ශව වලින් ඉල්ලා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ උපදේශනය හා එකඟත්වය මත මානව හිමිකම්, සත්‍ය, යුක්තිය ,ප්‍රතිසංධානය හා වගවීම ප්‍රවර්ධනය කිරිමට හා ආරක්ෂා කිරිමට අඛණ්ඩව උපදෙස් හා තාක්ෂණික සහය ලබා දෙන ලෙසටය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here