උත්සව සමයේ අත්‍යාවශය ආහාර වල හිඟයක් නැහැ

එළඹෙන උත්සව සමයේ අත්‍යාවශය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිඟයකින් තොරව වෙළඳපොලට නිකුත් කිරිමට හැකි බව අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

උත්සව සමයේ අත්‍යාවශය ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයුම පිළිබඳව Colombo gazette Sinhala අප කළ විමසිමකදී අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ජී. රාජේන්ද්‍රන් මහතා දැක්වූ අදහස් මෙසේයි.

අලුත් අවුරුදු සමයේ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ඉටුකිරිම පිළිබදව ආනයනකරුවන් විදිහට ඔබගේ සුදානම කොහොමද?

අත්‍යවශය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිඟයක් නැතුව අපිට දෙන්න පුළුවන්.අවුරුදු දවස්වල ආහාර ද්‍රවය වල කිසිම අඩුපාඩුවක් සිදුවන්නේ නැහැ.ගණන් වැඩිවිමක් සිදුවන්නෙ නැහැ .

දේශිය නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට එන අවස්ථාවක ආනයනකරුවන් විදිහට මොනවා සම්බන්ධයෙන්ද වැඩි අවදානයක් යොමු කරන්නෙ?

ලංකාවේ නිෂ්පාදන ගැන බැලිමේදී මුං ඇට වල අඩුවක් තියෙනවා. ඒකත් අපි
ආනයනය කරන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නෙ ඒ නිසා ඒකත් අඩුපාඩුවක් වෙන්නෙ
නැහැ. ඊට අමතරව උඳුවල හිඟයක් තියෙනවා.හාල්වල හිඟයක් නැහැ. ඒ් වගේම
බී ළුණු වලටත් ගැටළුවක් නැහැ.

මෙවර අයවැය ඉදිරිපත් වුනා අයවැයෙන් කුමන ආකාරයේ බලපෑමක්ද ආනයනික කේෂ්ත්‍රයට සිදුවෙලා තියෙන්නෙ?

අපිට බදු ගහලා නැති නිසා කිසිදු වෙනසක් වෙන්නෙ නැහැ. අයවැයෙන් අපිට කිසිදු බලපෑමක් නැහැ.

සංවාද සටහන වරුණි පෙරමුණ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here