Mon. Sep 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

අගමැතිතුමා දුන් තවත් අමාත්‍යංශයක් මම භාරගත්තේ නැහැ. අධිකරණ ඇමතිනී

රටක් භාර අරගෙන අවුරුදු තුනක් තුළ අගමැතිතුමාගේ තිබූ  මහන්සිය විශේෂයෙන්ම සියළු දෙනාම එකතුකරගෙන වැඩ කිරීමට හැකිවූ බව ඇමතිනී තලතා අතුකෝරල පවසයි. මෙවරත් ඒ අනුව පසුගිය වසර මෙන් ගම්පෙරළිය වැඩසටහන පටන් ගත් බවද සදහන් කරන අමාත්‍යවරිය වැඩි දුරටත් මෙසේ අදහස් දැක්විය.

“අගමැතිතුමා මට තවත් අමාත්‍යංශයකුත්  දුන්නා. මම භාරගත්තේ නැහැ.හැබැයි මම ඒකේ මුදල් ටික ලබා ගත්තා. අපේ සංවර්ධන කටයුතු වලට. ඒ මුදල් වලින් ලක්ෂ දාහතක වගේ මුදලක් තමයි විශේෂෙන්ම මේ අජිත් නාවලගේ මහත්මත් අපේ ලේකම් උපුල් මහත්තයත් කිව්වා හොඳ වැඩ කටයුත්තක් තියනවා. අපිට මේක කරන්න පුළුවන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මෙතන ඒ කාලෙත් හදපු පස්සේ නවීකරණය වුනු ප්‍රජා ශාලාව නැවතත් ගොඩනගන්න කටයුතු කළේ.

ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා ගම්පෙරලිය වැඩසටහන වගේම මුදල් යොදවන්නේ ගම්වල සංවර්ධන වැඩ වලට ගිය අවුරුද්දෙත් මේ කොට්ඨාශයට හිටපු හැටියේ ලක්ෂ දාහක විතර මුදලක් දුන්නා. හැබැයි රටේ කුමන්ත්‍රණයක් තිබ්බා බලය අල්ලන්න සමහරුන්ට බලය නැතුව ඉන්න බැරි නිසා. බලයෙ ඉන්න අයට බලය පවත්වාගෙන යන්නත් බලය නැති අයට බලය දෙන්නත් ඔක්තෝම්බර් 26 වෙනිදා කුමන්ත්‍රණය කරපු නිසාත් මාස දෙකක් ඇතුලතල දවස් 52 ක් ඇතුලත ආණ්ඩුවක් නැති තත්වයට රට පත්වුනාම අපේ මුදල් වල තිබිච්ච මුදල් ආපහු ඒ ලැබිච්ච මුදල් සේරම අහෝසි කරා මොකද ඒ ආණ්ඩුවෙ ඒ නීතිවිරෝධී ආණ්ඩුවෙ පළවෙනි ඇමති මණ්ඩලයෙදි ගත්ත තීරණය තමයි ගම්පෙරළිය වැඩ සටහන අහෝසි කරන්න.

මොකද ගමට කරන වැඩටිකල ඉතින් නැවතත් අලුත් ආපහු රජයක් හැටියට විශේෂයෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ රජයක් හැටියට සමගි ආණ්ඩු නෙමෙයි අපි එක එක්සත් ජාතික පක්ෂය මූලික වෙච්ච අපේ ආණ්ඩුවේ අපි මේ වැඩ පිළිවෙල පටන් ගත්තා. ඉතින් දැන් මේ අවුරුද්දේ ලක්ෂ 2000 ක් මේ කොට්ඨාශෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද සමහර ඒවා තවම ගිවිසුම් අත්සන් කරලා නැති වුනාට මම ගියා නිරීක්ෂණය කරන්න ඒ තැන්වල පොඩ්ඩක් මුනගැහෙන්න පුලුවන් වුනා. අපි ආවේ මේ වැඩ කරන්න. අපිට කරගන්න නෙමෙයි. තමුන්නාන්සෙලාට කරන්න. මේ වැඩ කටයුතු අපි කරන්නේ ඇත්තටම හරිම සංතෝසයෙන්. මේ ගම්වල අඩු පහසුකම් ඇති නොයෙකුත් විදිහේ ජීවිතයේ පීඩනයට ලක්වෙච්ච තමුන්නාන්සෙලාට උදව් කරන්න තමයි අපේ එකම බලාපොරොත්තුව. අපිට රටක් හැටියට අපිට සියලුම සම්පත් තියනවා. මුහුද තියෙනවා රට වටේම වතුර ටික තියනවා. හොඳට හිරු එළිය තියෙනවා. කෘෂිකර්මයට ඉතා හොඳයි මනුෂ්ය සම්පත තියනවා. උගත්කම තියෙනවා. කර්මාන්ත ශාලාවල අධ්‍යානය නොමිලේ තියෙනවා. සෞඛ්යප තියෙනවා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් සෞඛ්යා අද ගොඩාක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. අපේ රාජිත සේනාරත්න ඇමතිතුමා ඉතින් අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්න පුලුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි පහුගිය කාලෙ විශේෂයෙන්ම 1994 ඉදලා 2014 වෙනකම් මේ රටේ තිබිච්ච පාලනය නිසා ගොඩක් දේවල් විනාශ වෙලා ගියා.

අපේ යහපාලන රජය තුළින් තමයි අධිකරණය ස්වාධීන කළේ. ඉස්සර නඩුකාරතුමන්ලාට කථා කරලා කිවුවහම ඒ තීන්දුව ලියපු යුගයක් තිබුණා. අපි ඒවා නතර කළා. ඒත් මම අධිකරණ ඇමති හැටියට කියන්න ඕන අද සමහර අය අධිකරණයට බලපෑම් කරන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම වුණොත් කොච්චර සම්පත් තිබුණත් රට ආපස්ස්ට ආයෙත් යනවා මිසක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අද ලක්ෂ හයකට සමෘද්ධි දීමනාව දෙන්න අපේ මුදල් ඇමතිතුමා මුදල් ලබා දුන්නා. ඒ ලක්ෂ හයකට සමෘද්ධි දීමනාව දෙන කොට අපි බලන එකම නිර්ණායකය නැති බැරිකම දුප්පත්කම විතරයි.

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩ සටහන යටතේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති  හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් රුපියල් ලක්ෂ 17 ක් වැය කරමින් ඉදි කළ නිවිතිගල වඳගල ප්‍රජා ශාලාව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරිය අදහස් දැක්වුයේ ඒ අයුරිනි.

RedHat EX200 Study Material : Red Hat Certified System Administrator – RHCSA

The EX200 Study Material ankles were blue and RedHat EX200 Study Material purple, and RedHat EX200 Study Material they were in pain. In addition to the unsuccessful running with Caroline, Red Hat Certified System Administrator – RHCSA I haven t done any RedHat EX200 Study Material exercise for RedHat EX200 Study Material a few weeks. EX200 Study Material He RHCSA EX200 shuttled through the woods under the guidance of a nightingale.

The Governor Yamen in Hubei and the Governor Yamen in Fujian Province have already asked for RedHat EX200 Study Material homemade copper RedHat EX200 Study Material coins as early as the beginning of the month to maintain the normal EX200 Study Material expenses of the province. Man Ya RHCSA EX200 EX200 Study Material up and down the number of his busiest.Tseng Kuo fan first lit incense above the lobby, please name the life saving flag, which took the pen, ticked below the name of each person on the notice. Not seen the hospital, how good to RedHat EX200 Study Material disturb the place I heard Datong disaster relief Red Hat Certified System Administrator – RHCSA bureau is very good, but the same year, but for Shandong, Henan did a good thing ah Zhang RedHat EX200 Study Material Tung lin said The government officials from the disaster relief bureau did not know anything about it and doing good was always good.

Right, Huang Shu, http://www.testkingdump.com you RedHat EX200 Study Material are now kappa, how many endorsements does kappa give you Huang old broken shoes smiled faintly Let me speak for, can they afford to pay This Red Hat Certified System Administrator – RHCSA Li Lao stick is also confused, RHCSA EX200 and feels that he is particularly sorry for the second son. The tears of black tears are in this vicissitudes of land. Li anchor is another hospital in the urban EX200 Study Material area that was rescued by RedHat EX200 Study Material the passers by and sent to the hospital. Four children, then Say it, see you tomorrow night, come to my hotel to drink If Erdongzi, maybe I can fool me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *