මැයි 1වනදා සිට වතු කම්කරුවන්ට විශේෂ දීමනාවක්

මැයි 01 වනදා සිට වතු කම්කරුවන්ට විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීමට තීරණය කළ බව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසයි.

එලෙස ලබා දීමට යෝජිත වන්නේ රුපියල් 5ඔක දීමනාවකි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වන කැබිනට් පත්‍රිකාව ලබන සතියේදී කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩි දුරටත් සදහන් කර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here