දැඩි රස්නයෙන් මිනිස් සිරුරට දැඩි බලපෑම්

දැනට පවතින දැඩි රස්නය සහිත කාලගුණික තත්ත්වය මිනිස් සිරුරට බලපෑම් එල්ල කළ හැකි මට්ටමක් දක්වා වැඩි විය හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අගවනවා.

උතුරු, උතුරුමැද සහ වයඹ යන පළාත්වල ජීවත් වන ජනතාව අද (11) දිනයේ උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයකින් කටයුතු කළ යුතු බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ අදාළ පළාත්වල බොහෝ ස්ථානවල අද දිනයේ උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක් වැඩි වශයෙන් අපේක්ෂා කරන බවයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here