Fri. Nov 22nd, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

චීන නිෂ්පාදන වල ආරක්ෂාව පිලිබඳව ශ්‍රී ලංකාවට ගැටළුවක් නැහැ. – ඇමති අජිත් පී පෙරේරා

ශ්‍රී ලංකාව තුළ චීන නිෂ්පාදන භාවිතය පිලිබඳව ගැටළුවක් නොමැති බව ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා පවසනවා.

චීන සමාගමක් වන Huawei Technologies සමාගම සිය නිෂ්පාදන හා සේවා සපයන ලොව රටවල් 170 අතරට ශ්‍රී ලංකාවද අයත්.

ඒ අතුරින් ඇතැම් රටවල් පසුගිය සමයේ Huawei භාවිතය පිලිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කළේ එම සමාගමේ නිර්මාතෘවරයා චීන හමුදා නිළධාරියකු ලෙස සේවය කර තිබීම හේතුවෙන්.

කෙසේ වෙතත් අමාත්‍ය අජිත් පෙරේරා මහතා මේ පිළිබව දැක්වූයේ මෙවැනි අදහසක්;
“ව්‍යාපාර හා දේශපාලනය කියන්නෙ වෙනස් කාරණා දෙකක්. අපි කිසිදු අයුරකින් මේ දෙක පටලගන්න සුදුසු නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් සාර්ථකව හා ආරක්ෂිතව Huawei ඇතුළු චීන නිෂ්පාදන මහාපරිමානයෙන් භාවිත කරනවා. දේශපාලනික වශයෙන් රටවල් වලට න්‍යායපත්‍ර තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් නවීන තාක්ෂණය තුළින් ජනතාවට හිමිවන වරප්‍රසාද වලට මගහරස් කිරීම නොකල යුතුයි. ඔවුන් Huawei නිර්මාතෘවරයා චීන හමුදාවට සේවය කළ බවට චෝදනා කරනවා. ඔව් ඉතිං මොකද? ගොඩක් ආයතන වල ප්‍රධාන විධායක නිළධාරීන් බොහෝ විට හමුදාවේ සේවය කළ අය. ඒ මගින් ඔවුන්ගේ වෙලඳ භාන්ඩ මිලිටරි හෝ දේශපාලන භාන්ඩ වෙන්නෙ නෑ.”

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියාසිටියේ නිදහස් වෙලඳපොලක් තුළ වැදගත් වන්නේ භාන්ඩයක ගුණාත්මකභාවය හා මිළ බවයි. Huawei සමාගම විශිෂ්ට නිෂ්පාදන වෙලඳපොලට නිකුත් කරන බවද අමාත්‍ය අජිත් පෙරේරා මහතා පවසනවා.
“ඇයි ඔවුන්ට යොදාගන්න බැරි තමන්ගෙම ව්‍යාපාරික වාසි? එක්සත් රාජධානිය හා ප්‍රංශය අද ඒ මග යනවා. මම කැමතියි දකින්න ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ට්විට් කරනවා මට අවශ්‍යයයි ඇමරිකාව තරගකාරීත්වය තුළින් ජයගන්න කියලා. එසේ නොමැතිව පවතින දියුණු තාක්ෂණය අවහිර කිරීමෙන් නොවෙයි.”

Software Certifications CABA Braindumps : Certified Associate Business Analyst (CABA)

During the banquet, Software Certifications CABA Braindumps the master of the wine lingered, beaming, and more talk with the two ladies, on April 4 Factory hero, can not help but boast about it. Jia Cheng quickly put a bowl of Software exam CABA white rice, filled with vegetables above, well intentioned, but Software Certifications CABA Braindumps all Certified Associate Business Analyst (CABA) are cool. night CABA Braindumps she took a train to Inner Mongolia, made an account with the father of the North immediately rushed back to the Software Certifications CABA Braindumps city, retained two days before the http://www.passexamcert.com incident to buy unused train tickets.

After listening Software Certifications CABA Braindumps to this, Tseng Kuo fan surprised a moment Li Wenan is a famous old Beijing official, way much wider than the Zeng Guofan, Han people can play Software exam CABA for the turn. Zeng Guofu let Zhou Sheng first arranged five arrangements for rest in the concierge, and again granted the imperial Shenglin Imperial College paternity bachelor placed Software Certifications CABA Braindumps properly, and then took a few of them to bow down thanks to a grace, this alone called Zhou Sheng Inside the room told Zhou Sheng ah, you do a housekeeper temporarily It Three meals a day naturally or by your cooking, income expenditure details are clearly, we can not be muddled live. After the king and the minister arrived, Emperor Xianfeng first fell off the winner Software exam CABA Braindumps of Software Certifications CABA Braindumps the insurance and said This victory, is not it against Certified Associate Business Analyst (CABA) it QI algae, is your surrender, saying victory Is a Software Certifications CABA Braindumps capable, should be entrusted with the task. Tseng Kuo fan sighed and said why everyone followed me suffer Tang Xuan, you know The day of the official, I did not intend to make a fortune. Officials because the hospital was given such a statement Chen, Was it dismissed Zeng Guofan no words, just slowly open the book. The officer coughed and said People can make you say, in front of the pan has been burned, you slowly say, slowly think, as long as CABA Braindumps you do not hide, the officer will go to the top to plead for you.

Because we are Software Certifications CABA Braindumps appreciating the plum Software Certifications CABA Braindumps Software Certifications CABA Braindumps and the butterfly, we have already ignored and pushed our face to the abyss. Su Daqiang stretches his Software Certifications CABA Braindumps chest Certified Associate Business Analyst (CABA) and ends, only to CABA Braindumps smile back and smile. He also asked the master craftsman Software exam CABA CABA Braindumps to stab the busty shoulders with him.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *