ඉවසුවා ඇති කියන්න අවස්ථාවක් ආණ්ඩුව උදා කරලා නැහැ. කාවිංග ජයවර්ධන

ඉකුත් අයවැයෙන් ද සහන රැසක් ලබාදී ඇති අවස්ථාවක ‘‘ඉවසුවා ඇති’’ යනුවෙන් විපක්ෂය ප‍්‍රකාශ කරන්නේ කෙසේදැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන ප‍්‍රශ්න කරයි.

රට වනසන ආණ්ඩුවට එරෙහිව “ඉවසුවා ඇති” යනුවෙන් සඳහන් කර ඇති ජනතා රැළි මාලාවේ පළමු රැළිය මාර්තු 8 වැනි දින පැවැත්විය. ඒ පිළිබදව අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රී වරයා මේ අදහස් පළ කළේය.

එමෙන්ම ‘‘ඉවසුවා ඇති’’ යනුවෙන් ප‍්‍රකාශ කිරීමට විපක්ෂයට මේ වනවිට ආණ්ඩුව විසින් කිසිඳු අවස්ථාවක් උදාකර දී නොමැති බව පවසන ඔහු ආණ්ඩුව තවදුරටත් අපහසුතාවට පත් කිරීම විපක්ෂ කණ්ඩායම්වල අරමුණ මෙමගින් පෙනී යන බව සදහන් කරයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here