අතුරුදන්වුවන්ට අයවැයෙන් දුන් සහන අතුරුදන් වු තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ පැසසුමට

ක්‍රියාන්විතයේදී අතුරදන්වූ හමුදා හා පොලිස් නිළධාරීන් ඇතුළු අතුරුදන්වූවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පවුල් වලට රුපියල් 6000 ක මාසික දීමනාවක් ලබාදීමට මෙවර අයවැයෙන් ගෙන ආ යෝජනාව අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ පැසසුමට ලක්ව තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පවසන්නේ 2018 වසරේ තමන් රජයට ඉදිරිපත් කළ අතුරු වාර්තාවේ අඩංගු මෙම යෝජනාව අයවැය යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් වීම පිළිබඳ සතුටට පත්වන බවයි.

අදාල යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වෙන් කිරීමට යෝජනා කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 500 ක්.
අතුරුදන් වූවන්ට අදාල හිමිකම්. හානිපූරණය සඳහා වූ කාර්යාලය විසින් විසඳන තෙක් මෙම දීමනාව අදාල පවුල් වලට ලබාදීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් අදාල දීමනාවට සුදුසුකම් ලබන්නේ දක්නට නොමැති බවට වන සහතිකය ( Certificate of Absence) ලබාගත් පවුල් පමනයි.

ඒ අනුව අදාල යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් එහි ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව දහස් ගනනකින් ඉහල නැංවීමටත් සහය වීමට කැපවන බව අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය අවධාරණය කරනවා.
අදාල මාධ්‍ය නිවේදනය මගින් අතුරුදන් වූ කැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පෙන්වා දෙන්නේ මෙම මාසික දීමනවා ලබාදීමට දක්නට නොමැති බවට වන සහතිකය හිමව තිබිය යුතු වීම ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය වීමට හේතුවිය හැකි බවයි.

අදාල සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීම හා එය ලබාගැනීමට ජනතාව ඉදිරිපත් නොවීමට බලපා ඇති ප්‍රායෝගික ගැටළු හඳුනාගෙන ඊට පිලියම් යෙදීමට කටයුතු කරන බවද එහි සඳහන්.

එමෙන්ම රජය ක්‍රියාත්මක කරන එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය හරහා ණය ලබාදී‍මේදී අතුරුදන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීමට අයවැයෙන් කළ යෝජනාව පිළිබඳවද අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ප්‍රසාදය පලකරනවා.

එම කාර්යාලය අවධාරණය කරන්නේ මෙම අතුරුසහන ලබාගැනීම තුළින් ඔවුන්ට නිසි ප්‍රමාණවත් හානිපූර්ණයක් සඳහා වන අයිතිවාසිකම් අහිමි නොවන බවයි.

එමෙන්ම අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් මගින් වගවීමට අැති අයිතියට මෙමගින් සීමා පැනවීමක් සිදු නොවන බවද එහි සඳහන්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here