සජිත්ගෙන් ගමට රැකියා

පසුගිය පාලන සමයේදී මෙම ව්‍යාපෘති දෙක වචනයට පමණක් සීමා වූ බවත් නමුත් යහපාලන රජය මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන බවත් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

නව ව්‍යාපෘති ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් ආරම්භ කරමින් ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් විශාල ප්‍රමාණයකට රැකියා අවස්ථා හිමි කර දෙන බවත්  එලෙස රැකියා අවස්ථා හිමි වීම හරහා ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට සහ රටේ ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් එක්වන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here