අපරාධකරුවන් පැය 48 ක් දක්වා රඳවා තබා ගෙන ප්‍රශ්න කිරීමේ අනුමැතිය පාර්ලිමේන්තුවට

අපරාධකරුවන් පැය 48 ක් දක්වා රඳවා තබා ගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අදාළ නියෝග තවත් වසර දෙකකින් දීර්ඝ කිරීම අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ.

මෙම පනතේ විධි විධාන තවදුරටත් බලාත්මක විය යුතු බවට පොලීසිය විසින් කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව අධිකරණ අමාත්‍යතුමිය විසින් 2019 පෙබරවාරි මස 02 වන දින සිට වසර දෙකක කාලයක් සදහා තවදුරටත් දීර්ඝ කරන ලද නියෝගය ඇතුලත් අංක 2106/07 හා 2019 ජනවාරි 16 දරණ ගැසට් පත්‍ර යෙහි පළ කර තිබේ.

එකී නියෝගය අනුමැතිය සදහා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය විසින් (2019.03.06) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මිනීමැරුම් මං කොල්ලකෑම් ස්ත්‍රී දූෂණ පැහැර ගෙන යාම් මිනී මැරුමට තැත් කිරීම ගිනි අවි භාවිතයෙන් කරන ලද අපරාධ ආදිය මෙම පනත යටතේ අපරාධ වශයෙන් සළකනු ලබයි

අපරාධ නඩු විධි විධාන සංග්‍රහ (සංශෝධන) විධි විධාන සහ 2013 අංක 02 දරන පනතට අනුව අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගත් අයෙකු රඳවා තබා ගැනීමේ කාලය පැය 24 ක් වුවත් පැය 48 ක් දක්වා රඳවා තබා ගැනීමට මෙම පනත මගින් විධි විධාන සලස්වා ඇතැයි අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එම පනතේ දක්වා ඇති ආකාරයට බරපතල අපරාධ ගණයට වැටෙන වරදක් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගත් විට වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු අවසන් වන තෙක් පැය 48 ක් දක්වා අත්අඩංගුවේ තබා ගැනීම සදහා සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයෙකුගේ නිලයට අඩු නොවන නිලධාරීයෙකු විසින් මහෙස්ත්‍රාත්වරයා වෙත කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත මෙලෙස කාලය දිගු කර ගත හැකි බව අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

එසේ පැය 48 ක් දක්වා රදවා තබා ගැනීමේ කාලසීමාව වසර දෙකක් දක්වා බල පැවැත්වෙන අතර එම වසර දෙක අවසන් වීමට පෙර තවදුරටත් පනතේ ක්‍රියාකාරීත්වය අවශ්‍ය වන්නේ නම් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් පනතේ කාල සීමාව අවසන් වීමට මාසයකට පෙර ගැසට් පත්‍රයේ කරනු ලබන නියෝගයක් අනුව කාල සීමාව දීර්ඝ කර ගත හැකිය.

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් 2002/28 හා 2017.01.18 දින දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබීමෙන් ලබාගත් නියෝගය මගින් මෙය දීර්ග කර ගෙන තිබුණි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here